Circulaire kansen creëren voor bedrijfsleven - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Circulaire kansen creëren voor het bedrijfsleven

Circulaire kansen creëren voor het bedrijfsleven

KPMG Sustainability blogt in de 'Week van Circulaire Economie' .

Arnoud Walrecht

Director

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

"Steeds meer bedrijven ontdekken de mogelijkheden van de circulaire economie."

Eigenlijk is het heel simpel: onze aarde is een gesloten systeem, grondstoffen raken op en de huidige manier van produceren en verkopen versnelt dat. De huidige uitdaging voor bedrijven is dan ook om dit om te buigen en ketens écht circulair te maken. Dit werkt naar mijn ervaring het beste door business cases te ontwikkelen waarbij producten anders in de markt gezet worden: 'made to be made again'.

Ik geloof erin dat we op die manier verdienmodellen voor de toekomst kunnen maken en groei en welvaart loskoppelen van (lineair) grondstofgebruik. Hierin ligt de toegevoegde waarde vanuit KPMG door organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van een circulaire strategie en business modelling. Daarnaast slaat KPMG de brug naar het meten, waarderen en rapporteren van circulaire waardecreatie en de impact tot op project- of productniveau. Want wij willen materialen namelijk een 'echte waarde' geven.

Wij helpen dit jaar meer dan honderd bedrijven in Nederland om circulaire actieplannen in het bedrijfsleven aan te jagen middels zogenaamde Circular Economy Challenges. Dat doen we niet alleen, maar werken samen met Rabobank in een partnerschap aan deze ambities. De Circular Economy Challenges die we samen organiseren zijn een prachtig middel om ondernemers in Nederland vooruit te helpen bij het ontwikkelen van hun circulaire business case. Met onze kennis en inzet komen ondernemers tot waardevolle ideeën, nieuwe business modellen of acties waarmee ze hun ambities op weg naar een circulaire economie kunnen waarmaken.”

KPMG’s visie op circulaire business modellen.

Innovatie en circulaire economie staat dit jaar centraal

Wij helpen niet alleen onze opdrachtgevers zoals Rabobank, de Europese Commissie, KPN of bijvoorbeeld Cradle to Cradle met het implementeren van de circulaire economie. Wij geloven er ook in dat innovaties nodig zijn. Het onderwerp is daarom één van de zes centrale innovatie thema’s van KPMG waarop wij bijvoorbeeld start-ups en onze corporate klanten bij elkaar brengen. Als onderdeel van dit innovatieprogramma investeren we ook actief in innovatieve ontwikkelingen die de circulaire economie versnellen.

Een voorbeeld hiervan is Madaster, opgericht door Thomas Rau en de mensen om hem heen. Het doel van Madaster is afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving als startpunt. Wij adviseren Madaster graag en investeren in de ontwikkeling van dit platform om circulaire economie verder op de kaart te zetten.

KPMG's visie op circulaire economie

KPMG ziet de transitie van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie als onvermijdelijk. Om bedrijven en instellingen bij deze transitie te begeleiden, geeft KPMG inzicht en ondersteuning aan hen hoe zij succesvol van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie kunnen overgaan. KPMG wil samen met het bedrijfsleven en haar ketenpartners verantwoordelijkheid nemen in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Als één van de zes innovatiethema’s, wordt de circulaire economie bij KPMG breed gedragen, enerzijds door haar dienstverlening, anderzijds door haar bijdrage en participatie aan de Circulaire Coalitie en de Circulaire Hotspot of door investeringen in gastcolleges, het opzetten van opleidingen op dit gebied en de FinanCE working group.

KPMG Sustainability blogt in de ‘Week van Circulaire Economie’

Circulaire kansen voor KPMG – wat doen we zelf?

Naast de dienstverlening op het gebied van circulaire economie, is er ook binnen KPMG veel aandacht voor het thema. We zijn immers in Nederland ook een werkgever voor bijna 3000 mensen. Om circulariteit verder te verankeren in onze bedrijfsvoering, hebben we zelf een circulariteitscan uitgevoerd voor onze operationele collega's om kansen te signaleren binnen en buiten ons bedrijf. Met de circulariteitsscan zijn materiaalstromen en verbruiken (zoals energie, mobiele telefoons, afval etc.) geanalyseerd en hebben we veel mensen gesproken. Dit resulteerde in een circulaire kansenkaart. De meest impactvolle kansen op het gebied van inkoop, ICT en mobiliteit zijn verder ontwikkeld in een roadmap voor de betreffende afdelingen. Door middel van de circulariteitsscan heeft KPMG nieuwe circulaire ideeën, bedrijfsmodellen en activiteiten ontwikkeld die helpen de ambities op weg naar een circulaire economie te realiseren.

Tot slot – wat doe ik zelf?

Vaak wordt mij gevraagd, mooi die circulaire projecten met klanten maar hoe leef je hier eigenlijk zelf naar? Vorig jaar heb ik met mijn partner (die architect is van opleiding) een eigen woning laten bouwen. Naast het feit dat we nu energie positief kunnen wonen door een groot aantal zonnepanelen, zonnecollectoren en een elektrische warmtepomp (dus geen gas meer) is het ook gelukt om diverse circulaire bouwmaatregelen samen met de aannemer te nemen. Denk hierbij aan veel hout als bouwmateriaal, hergebruikte constructiematerialen, demontabele constructie onderdelen (gedeeltelijk), recycled content in hoog volume materialen, maar ook warmte terugwinning uit onze afvalwaterstromen. Daarnaast kopen wij heel bewust onze dagelijkse boodschappen en bijvoorbeeld ook textiel in. Wat gaat nog niet goed? Mijn autogebruik (met traditionele verbrandingsmotor) is het volgende project om aan te pakken, het liefst in combinatie met energie opslag.

Hebt u interesse om verder te praten over de mogelijkheden van circulaire economie binnen uw organisatie? Neem contact op met KPMG Sustainability via Arnoud Walrecht.

Arnoud Walrecht, KPMG Circular Economy lead
 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)