Zorgpremies 2018 - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Zorgpremies 2018

Zorgpremies 2018

Het zorgseizoen is vanaf 12 november definitief geopend met het in de markt zetten van de zorgpremies. Wij hebben alles op een rijtje gezet en in dit bericht delen wij onze hoofdconclusies. In onderstaande grafiek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de premies in 2018 zich verhouden tot de premies in 2017.

Gerelateerde content

grafiek

Figuur 1: Vergelijking premie 2017 met premie 2018, met minimaal eigen risico en exclusief collectiviteitskortingen 1

Wij doen de volgende observaties:

  • Over het algemeen zijn de premies gestegen. Gemiddeld steeg de maandelijkse premie met ongeveer EUR 2 van EUR 110 in 2017 naar EUR 112 in 2018 (indien alle labels en polissen even zwaar worden gewogen);
  • De premies van naturapolissen zijn lager dan de premies van restitutiepolissen. De verschillen tussen de naturapolissen en de restitutiepolissen in 2018 zijn vergelijkbaar met de verschillen in 2017;
  • Er is één premie van een naturapolis die, tegen de trend in, aanzienlijk daalt met ruim EUR 11 per maand;
  • Ook zijn er drie premies van naturapolissen die, met ongeveer EUR 10 per maand, relatief fors stijgen. Ter vergelijking, circa 90% van de labels weet de stijging te beperken tot maximaal EUR 5 per maand.

Bij het afsluiten van de verzekering kan ervoor worden gekozen om naast het verplicht eigen risico van EUR 385 een vrijwillig eigen risico af te sluiten van maximaal EUR 500. Bij het afsluiten van een vrijwillig eigen risico wordt een korting gegeven op de gevraagde premie. De korting bij het verhogen van het eigen risico van EUR 385 naar EUR 885 verschilt aanzienlijk per verzekeraar en varieert tussen EUR 12,50 en EUR 25 op maandbasis. Er is geen sterk verband tussen de korting die een verzekeraar geeft en de uiteindelijke premie.

Indien u meer informatie hierover wilt, of een uitgebreidere analyse wenst, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contact

Machiel Koper
Senior manager | KPMG

1 De zorgpremie is onder andere afhankelijk van het type zorgverzekeringspolis. Binnen Nederland worden drie typen polissen aangeboden: de naturapolis (waartoe ook de natura budgetpolis behoort), de restitutiepolis en de combinatiepolis.

  • Bij een naturapolis is het de bedoeling dat noodzakelijke zorg alleen wordt afgenomen bij een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. In dat geval zal de zorgverzekeraar de volledige kosten vergoeden. Wanneer de zorg wordt verleend door een niet gecontracteerde zorgverlener, zal de vergoeding lager uitvallen of in het geheel niet worden gegeven.
  • Bij restitutiepolissen is er in principe geen restrictie op waar je zorg af kunt nemen. De kosten worden dan volledig vergoed, tot wat wettelijk is toegestaan.
  • Er zijn ook verzekeraars die een combinatie van natura– en restitutiepolissen aanbieden. Dit wordt een combinatiepolis genoemd.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)