Impact van regeerakkoord Rutte III op LACDT - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Impact van regeerakkoord Rutte III op LACDT

Impact van regeerakkoord Rutte III op LACDT

Op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd, waarin onder andere een hervorming van het belastingstelsel wordt gepresenteerd. Zo wordt voorgesteld de Vpb van 25% te verlagen naar 21% in 2021 en de verliesverrekeningsperiode (carry forward) van 9 jaar te beperken naar 6 jaar.

Gerelateerde content

Automotive

De impact van de belasting aanpassing kan een aanzienlijke impact hebben op de Solvency II ratio:

  • De verlaging van het Vpb percentage zal leiden tot een aanpassing van de uitgestelde belasting posities van verzekeraars. 
  • De verlaging van het Vpb percentage alsmede de aanpassing van de carry forward wetgeving zal voor verzekeraars invloed hebben op onderbouwing van de Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LAC DT). In deze blog zal verder worden ingegaan op de impact op de LAC DT.

Verzekeraars dienen kapitaal aan te houden voor een verlies dat wordt geleden in een (1 op 200) schokscenario. Dit staat bekend als de Solvency Capital Requirement (SCR). Er mag een afslag worden gedaan op deze SCR op basis van het verschil in uitgestelde belastingpositie voor en na schok, de Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LAC DT). De LAC DT is maximaal het Vpb-percentage van de SCR. In het regeerakkoord stelt het kabinet Rutte III voor om het Vpb-percentage van 25% stapsgewijs te verlagen. De verlaging zal in 2019 leiden tot een Vpb-percentage van 24%, 22.5% in 2020 en 21% in 2021. Omdat de maximale LAC DT bepaald wordt op basis van dit Vpb-percentage, zal dit direct invloed hebben op de afslag die verzekeraars mogen doen op de SCR.

Een simpel voorbeeld om dit effect te illustreren: stel dat de LAC DT 25% van de SCR was en de oorspronkelijke SII ratio 150%. Door het meenemen van de LAC DT verandert de SII ratio met een factor 1/(1-0.25) en wordt de SII ratio 200%. Echter, wanneer het Vpb-percentage 21% is verandert de SII ratio met een factor 1/(1-0.21) en wordt de SII ratio 190%. Het voordeel dat kan worden behaald op de SII ratio door LAC DT wordt dus beperkter met een lager Vpb-percentage.

Belangrijk voor de LAC DT is dat deze alleen mag worden erkend wanneer de uitgestelde belastingpositie daadwerkelijk verandert als gevolg van de SCR schok. Veel verzekeraars onderbouwen deze verandering door aan te geven dat er toekomstige winsten zijn waar geen belasting over betaald dient te worden. Deze kunnen vervolgens verrekend worden met de uitgestelde belastingpositie als gevolg van de SCR schok. Hierbij moet de carry forward periode in acht moet worden genomen. Winsten die na de carry forward window vallen komen niet in aanmerking voor verrekening met verliezen. Wanneer de carry forward periode van 9 jaar verlaagd wordt naar 6 jaar, dan hebben verzekeraars een kortere time window voor toekomstige winsten die kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van de LAC DT. De verkorting van de carry forward periode zal dan ook met name gevolgen kunnen hebben voor verzekeraars die de LACDT onderbouwen met toekomstige winsten.

Afgelopen februari heeft de DNB aanvullende richtlijnen gepubliceerd, waardoor er meer restricties zijn op de onderbouwing van de LAC DT. De plannen rondom de hervorming van het belastingstelsel gepresenteerd in het regeerakkoord zullen effectief een additionele restrictie veroorzaken op de LAC DT onderbouwing door het verkorten van de carry forward periode en wordt bovendien het mogelijke voordeel dat verzekeraars kunnen halen uit het opnemen van de LAC DT beperkt door het lagere Vpb-percentage.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)