close
Share with your friends

Generiek datamodel van a.s.r.

Eén generiek datamodel voor a.s.r.

In de strategie van Group Accounting Reporting & Control (GARC) van a.s.r. is het realiseren van één consolidatie- en rapportageplatform voor alle Risk en Finance-rapportages een belangrijke pijler. Om zeker te zijn, dat het (toekomstige) IT-platform in alle interne en externe rapportages kan voorzien, heeft a.s.r. aan KPMG gevraagd één generiek datamodel voor de Risk en Finance- rapportages uit te werken.

Gerelateerde content

man-and-woman-having-a-discussion.jpg

Inhoud van dit datamodel

Dit datamodel bevat alle individuele data-elementen die benodigd zijn voor het samenstellen van alle Risk en Finance-rapportages, inclusief de onderlinge relaties tussen de data-elementen en andere belangrijke datakarakteristieken, zoals datasoort en data-eigenaar. Naast dat het datamodel wordt gebruikt voor de inrichting van het consolidatie- en rapportage-platform (Tagetik), is het datamodel ook een goed middel voor het rationaliseren van de onderliggende data en de rapportages.

Eerste stap in de samenwerking

Een eerste belangrijke stap van het project bestond uit het analyseren van alle benodigde dimensies in Tagetik. Het vaststellen hiervan is cruciaal, aangezien het aantal dimensies gelimiteerd is. Deze dimensies maken het mogelijk de data-elementen te rapporteren via, vooraf vastgestelde, dwarsdoorsnedes zoals product, entiteit, marktsegment, kostenplaatsen etc.

In de analyse is, waar mogelijk, ook de toekomstige databehoefte uit hoofde van IFRS 9 Financiële instrumenten en IFRS 17 Verzekeringscontracten meegenomen. Na grondige analyse is het aantal dimensies teruggebracht tot negen waarmee nog één Tagetik ‘custom dimensie’ beschikbaar is. De tweede fase bestond uit het diepgaander uitwerken en rationaliseren van de verschillende dimensies. Hierin hebben wij bijvoorbeeld de verschillende entiteitstructuren (bijvoorbeeld naar bedrijfseconomische en toezichthoudende (IFRS, OTSO) entiteitstructuren) geïntegreerd tot één structuur en daarmee één dimensie. In deze fase zijn ook de dimensies vanuit de Tagetik Solvency II Pre-Packaged-Solution (PPS) in het datamodel geïntegreerd.
 

De laatste fase

De laatste fase bestond uit het identificeren van alle benodigde data-elementen vanuit de uitgebreide set van rapportages, het ontdubbelen, rationaliseren en verrijken van deze data-elementen en het uitwerken van de benodigde datamanagementmaatregelen. Om het nieuwe datamodel duurzaam te kunnen gebruiken is duidelijkheid nodig over de rollen en verantwoordelijkheden rondom databeheer en dienen datamanagementprocessen te worden gevolgd.

Voordelen van het generiek datamodel

Na een intensieve samenwerking tussen a.s.r. en KPMG is het project succesvol overgedragen aan de lijnorganisatie. Het generieke datamodel biedt inzicht dat alle benodigde rapportages binnen GARC kunnen worden gerealiseerd op het Tagetik-platform. Daarnaast geeft het datamodel een goede impuls voor de verdere professionalisering van datamanagement en biedt het datamodel dé basis voor het rationaliseren van data en rapportages. Als laatste geeft het datamodel de mogelijkheid tot het efficiënt realiseren van toekomstige veranderingen in processen en rapportages als gevolg van bijvoorbeeld IFRS 17 Verzekeringscontracten.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

a.s.r., Jeroen Meijers, manager Finance & Risk Staven, 06 5349 4717 of per e-mail.

KPMG, Chris Hoffman, director Enterprise Data Management, 06 5120 1007 of per e-mail.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)