close
Share with your friends

Casus: Risicoanalyse integriteit ziekenhuis

Casus: Risicoanalyse integriteit ziekenhuis

KPMG heeft het management van een ziekenhuis ondersteund door het uitvoeren van een onafhankelijke integriteit risicoanalyse. Met een onafhankelijke blik hebben wij meer duidelijkheid gegeven over de feitelijke situatie bij de instelling.

Contact

Renske van Hooff

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Casus Zorgfraude

De uitdaging

  • Onder politieke druk en de vraag om een rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen is de aandacht voor zorgfraude de afgelopen periode verder toegenomen. Daardoor komt er ook meer druk te staan op zorginstellingen om fraude in de zorg te voorkomen. 
  • Een ziekenhuis is geconfronteerd met geruchten en tekenen van mogelijk frauduleuze zorgdeclaraties. Het resultaat van een intern onderzoek door de zorgaanbieder leidde tot een verzoek voor een onafhankelijke risicoanalyse op het gebied van integriteit om zo feitelijk de situatie binnen de instelling in kaart te brengen.

De aanpak en oplossing van KPMG

  • Aan de start van de opdracht heeft een multidisciplinair team samen met de instelling verschillende risicogebieden voor frauduleuze zorgdeclaraties in kaart gebracht. Daarbij zijn beschikbare documenten (waaronder de gedragscode) bekeken, interviews gehouden met relevante medewerkers en is verschillende wet- en regelgeving in kaart gebracht. 
  • Waar relevant heeft het ziekenhuis voor de geïdentificeerde risicogebieden gegevens uit de zorgadministratie aangeleverd. De gegevens zijn geïmporteerd in een analyse omgeving en opgeschoond, gestandaardiseerd en klaargemaakt voor verdere analyse. Met behulp van SQL zijn de zorgdeclaraties geanalyseerd op aspecten van rechtmatigheid. 
  • In de rapportage zijn aanbevelingen gedaan voor het inrichten van processen en controles om de rechtmatigheid van declaraties in de toekomst verder te borgen.

Resultaat

  • Het ziekenhuis heeft de zorgdeclaraties die niet voldeden aan de wet- en regelgeving gecorrigeerd, nog voordat ze werden ingediend bij de zorgverzekeraar. 
  • Met de implementatie van de voorgestelde aanbevelingen is beleid opgesteld en zijn processen en controles ingericht, waarmee ook in de toekomst wordt voorkomen dat zorgdeclaraties worden ingediend die niet voldoen aan wet- en regelgeving.

Contact

Betrokken bij deze casus is Renske van Hooff, senior manager bij KPMG Forensic Technology. Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)