close
Share with your friends

Het delen van product data

Het delen van product data

Jaren geleden doken er al nieuwsberichten op dat in toenemende mate publieke data openbaar werd gesteld door verschillende instanties. Zo gebruiken organisaties bijvoorbeeld weerdata van het KNMI of openbare kadastrale informatie uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). In de laatste paar jaar doet zich echter een trend voor waar bedrijven data delen middels een ‘service hub’ met klanten en partners. Deze hubs moeten partijen verbinden en zorgen voor het veilig transporteren, opslaan, delen en beheren van datasets.

Gerelateerde content

Delen van Data

Organisaties bundelen de krachten met ministeries en overige partijen om intelligente toepassing te bieden aan gebruikers. Vanzelfsprekend brengt dit inherente uitdagingen aan het licht.

Uitdagingen op het gebied van product data

Bij het delen van data is naast de veiligheid, de kwaliteit met daarbij het voldoen aan wet en regelgeving en diens toegankelijkheid, één van de belangrijkste aandachtspunten. Dit is ook het geval voor data van producten zoals levensmiddelen, geneesmiddelen, etc. Data van dergelijke producten brengen een aantal specifieke uitdagingen met zich mee.

Afspraken en gelijke definities zijn van groot belang bij het vastleggen en delen van product data.

De impact van het formaat van de verpakking van een product op de logistieke planning, is groot. De wijze van verpakking, zoals per stuk, in een krat of op een pallet, hebben invloed op de wijze waarop deze moeten worden gestapeld en vervoerd. De afmeting van een individueel product is van invloed op de wijze waarop deze kan worden weergegeven in de desbetreffende winkel. Ook productlabels veroorzaken hersenbrekers; aangezien sommige informatie alleen vastgelegd dient te worden als het ook daadwerkelijk op het label staat.

Data van hoge kwaliteit is essentieel bij het vastleggen en delen van product data.

Een uitdaging is de mogelijkheid dat productgegevens gedurende de levensloop van het product kunnen wijzigen. Een product kan aangeleverd worden op pallets, vervolgens verwerkt worden tot losse producten en uiteindelijk in kratten in de winkel komen te liggen. Met onjuiste informatie over de verpakkingswijze lopen leveranciers het risico kostbare tijd te verliezen in deze logistieke keten.
Daarnaast is de inhoud van het label relevant; hier zou namelijk moeten worden vermeld met welke allergenen dit product geassocieerd wordt. Het ontbreken van deze gegevens brengt directe gezondheidsrisico’s met zich mee voor consumenten.

Derde partijen die een oplossing bieden

De internationale non-profit organisatie GS1 biedt een platform waarop productdata voor verschillende industrieën gedeeld kan worden tussen partijen binnen de keten. GS1 heeft een programma opgestart dat hoge data kwaliteit nastreeft4. Derde partijen die als Data Management Service (DMS) fungeren spelen hierin een belangrijke rol. Deze DMSen valideren de ingevoerde data voor productleveranciers of voeren deze voor de leveranciers in, hiermee wordt de data kwaliteit gewaarborgd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten deze DMSen gecertificeerd worden. Hierin staat data governance, oftewel gedocumenteerde processen, rollen en verantwoordelijkheden centraal, alsmede afspraken over steekproeven waar de kwaliteit van de ingevoerde gegevens gecontroleerd wordt. Een uniforme lijst met heldere kwaliteitsregels is hierbij onontbeerlijk.
Ook in andere sectoren worden dergelijke initiatieven ontplooid. Ook hier zouden organisaties data governance en kwaliteit centraal moeten stellen om deze tot een succes te maken.

Contact

Auteurs van deze blog zijn Sander Swartjes en Remi Verhoeven

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)