Datakwaliteit: Oude wijn in nieuwe zakken | KPMG | NL
close
Share with your friends

Datakwaliteit: Oude wijn in nieuwe zakken

Datakwaliteit: Oude wijn in nieuwe zakken

100 jaar geleden, in de tijd van onze “founding father” Piet Klijnveld, was integrale controle de normaalste zaak van de wereld. Integrale controle door de bedrijven zelf, maar ook door hun accountants. Alle fouten in de data werden uitgeplozen en gecorrigeerd. Dat was nog eens datakwaliteit!

Partner Assurance & Advisory

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Door een grote vlucht in de hoeveelheid data en de focus op efficiëntie is dit pad verlaten. Door de huidige technologische ontwikkelingen is een efficiënte integrale controle weer binnen handbereik. Maar willen we en zo ja hoe komen we weer op het 100 jaar oude pad van helemaal goed? In een drietal blogs vullen we het containerbegrip datakwaliteit verder in.

Datakwaliteit: hype, hoax of spot on?

Individualisering, digitalisering, specialisering, het zijn drie belangrijke krachten die spelen in de huidige maatschappij. Deze krachten zijn van invloed op de informatiestromen en de onderliggende betrouwbaarheid daarvan. Er ontstaat een vraag naar informatievoorziening die heel specifiek gericht is op de individuele situatie op een specifiek moment. Meer transactioneel, meer digitaal, meer realtime en persoonlijk. Een paar voorbeelden van informatievragen:

  • Met welke aanbiedingen bedienen wij deze klant het best vandaag?
  • Kunt u garanderen dat er geen sprake is geweest van kinderarbeid bij de fabricage van deze spijkerbroek?
  • Hoe kunnen we robotics/chatbots inzetten om vragen van klanten te beantwoorden?
  • Hoe zorgen we ervoor dat gegevens juist en volledig in het nieuwe IT systeem terechtkomen, en hoe kunnen we dit aantonen aan onze externe accountant?
  • Is mijn pensioenuitkering van deze maand tot achter de komma correct?

De reactietijd om antwoord te geven op deze vragen is kort en het antwoord moet helemaal goed zijn. Immers een klacht en brede verspreiding hiervan via social media ligt altijd op de loer. Tegelijkertijd blijft communiceren mensenwerk, overzie je wel de hele situatie van degene die de informatie ontvangt?

De specifieke, individuele manier van communiceren vraagt veel waarborgen om de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie te kunnen garanderen. De technologische mogelijkheden zoals snelle computers, slimme algoritmes en inzicht in individuele data, kunnen ons hierbij enorm helpen. Maar dan moeten we eerst een schone start maken en een proces inrichten om de datakwaliteit helemaal op orde te krijgen en te houden.

In onze optiek is de aandacht voor datakwaliteit daarom “spot on” om zowel interne als externe klanten optimaal te kunnen bedienen. We komen daarmee terug op het 100 jaar oude pad. Hoe datakwaliteit handen en voeten te geven en hoe partijen in de keten hierbij zullen moeten samenwerken om effectief te zijn behandelen we in onze volgende blogs.

Mede auteur van deze blog is Peter Smit

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig