Legacy ICT bij de overheid: nieuwe ronde, nieuwe .... | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Legacy ICT bij de overheid: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Legacy ICT bij de overheid: nieuwe ronde, nieuwe ....

De kiezer heeft gesproken. De komende maanden zal duidelijk worden hoe de koers van het nieuwe kabinet er uit zal zien. Na jaren van crisismanagement kan het nieuwe kabinet eindelijk weer naar de toekomst kijken en is de vraag niet waar te bezuinigen maar waar te investeren.

Gerelateerde content

Legacy ICT bij de overheid: nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Gedurende de verkiezingscampagne hebben de partijen, middels verkiezingsprogramma’s en mediaoptredens, bekend gemaakt waar hun prioriteiten liggen. Eén onderwerp komt beperkt bod en dat is de digitale overheid en ICT. En dan met name hoe complex het is om de ambities voor een digitale overheid, die wel degelijk bestaan, te realiseren.

De impact van legacy ICT

De afgelopen maanden hebben wij weer enkele incidenten gezien bij overheidsorganisaties die een cruciale rol spelen in het maatschappelijk en economisch verkeer. In februari 2017 berichtte het Financieel Dagblad1 over ernstige IT-problemen bij het Kadaster met onacceptabele risico’s voor de toegangsbeveiliging en de betrouwbaarheid van gegevens tot gevolg. Ook de Belastingdienst kwam weer in het nieuws door problemen met de beveiliging van haar afdeling voor data-analyses. Eén van de factoren van belang bij de problemen bij deze organisaties, en met hun vele anderen, is legacy ICT. Het meest bekend zijn de grote, verouderde, centrale en (veelal) administratieve systemen die te complex zijn geworden om te vervangen2. Daarnaast zien wij lokale knutselwerken, verlopen licenties en omgevingen die ‘out-of-support’ zijn, als vormen van legacy ICT.

Oude systemen zijn niet per se slecht, maar wel als die niet meer kunnen (inter)acteren in de toekomst. Wij zien organisaties worstelen met de volgende gevolgen van legacy ICT:

  • Continuïteit dienstverlening: de elementaire werking en betrouwbaarheid van de informatievoorziening komt onder druk te staan.
  • Verminderde weerbaarheid tegen cyberdreiging: legacy ICT kent vaak minder ‘security by design’ waardoor allerlei losse maatregelen nodig zijn om de beveiliging te waarborgen, een meer kwetsbare oplossing.
  • Oplopende kosten: het benodigde onderhoud en daaraan gerelateerde kosten lopen steeds verder op.
  • Beperking mogelijkheden voor digitalisering: processen ontwikkelen continu door maar de ICT is niet zo makkelijk aan te passen.

Daar komt bij dat legacy ICT geen populair onderwerp is om in te investeren als organisatie. Hoewel het noodzakelijk om gereed te zijn voor de toekomst, wordt legacy ICT vooral gezien als achterstallig onderhoud zonder directe benefits. Wat de situatie voor overheidsorganisaties extra complex maakt is de politieke druk om snel oplossingen te leveren. Zo heeft de Rekenkamer het in haar onderzoek naar ICT bij de Belastingdienst het over een ‘verwachtingskloof’ bij de Staten-Generaal.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

In de Strategische I-agenda Rijksdienst3 wordt het probleem van legacy ICT onderkend en de verantwoordelijkheid voor het aanpakken bij de departementen en sectoren gelegd. Het nieuwe kabinet zal dan wel voldoende mogelijkheden moeten bieden om de problemen aan te pakken en herhaling (nieuwe legacy) te voorkomen. Die mogelijkheden gaan niet alleen over geld maar zeker ook over voldoende tijd om orde op zaken te stellen zonder een continue stroom ingrijpende veranderingen.

Nu er niet meer zo hard bezuinigd hoeft te worden, is de tijd daar om te investeren in achterstallig onderhoud, het legacy ICT probleem te tackelen en een solide basis te leggen voor een digitale overheid. Of dat ook gaat gebeuren zal na de formatie duidelijk worden. De verkiezingsprogramma’s bieden wat dat betreft nog weinig hoop.

Auteurs
Ernest-Jan Mutsaers
Jurriën van Opbergen

 

Bijgaand treft u de link aan naar ons onderzoek over Legacy ICT binnen de overheid

1 Financieel Dagblad, 13 februari 2017 ‘Kadaster kampt met ernstige veiligheidsrisico’s’
2 Joost Koedijk, 2015 ‘Maak Legacy klaar voor de toekomst’
3 Rijksoverheid, 2016 ‘Strategische I-agenda Rijksdienst’
 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig