De kracht van Master Data Management! | KPMG Nederland
close
Share with your friends

De kracht van Master Data Management!

De kracht van Master Data Management!

Trends en oplossingen op het gebied van Data Management ontwikkelen zich steeds sneller. Organisaties worden steeds meer door data gedreven, en zijn dus afhankelijk van goed databeheer. Het aanschaffen van de juiste tooling is niet genoeg om data management op orde te krijgen, en de risico’s van onjuiste en onvolledige master data zijn groter dan ooit.

Gerelateerde content

De kracht van Master Data Management

Master Data Management is het beheren en onderhouden van de belangrijkste informatie over producten, klanten en leveranciers in een of meerdere (bron)systemen. De kwaliteit van uw master data is dan ook een randvoorwaarde om de effectiviteit en efficiency van deze bedrijfsprocessen op overzichtelijke wijze te verhogen.

In de verschillende (bron)systemen blijkt master data vaak niet overeen te komen op belangrijke aspecten. Dit brengt risico’s met zich mee. Er ontstaan duplicaten vanwege onvolledige en onjuiste standaarden in master data, en de correctie hierop wordt een ingewikkelde taak. Onbetrouwbare rapportages kunnen het gevolg zijn van incomplete Master Data. Hierdoor kunnen op basis van (mogelijk) verkeerde inzichten belangrijke beslissingen genomen worden met risicovolle consequenties.

Om toch sturing te geven en grip te houden op Master Data Management (MDM) zijn de volgende 6 maatregelen noodzakelijk:

  1. Master Data Strategie: Het is cruciaal dat het belang van MDM op het hoogste niveau erkend wordt. De MDM strategie dient afgestemd te worden met de strategie van de organisatie. Hierin staat de vraag centraal waar de organisatie wil staan over 3 tot 5 jaar als het gaat om MDM. Ook moeten de prioriteiten voor de activiteiten op het gebied van MDM helder zijn.
  2. Master Data Governance: Denk hierbij aan beleid en procedures voor het uitvoeren van MDM activiteiten en processen. Wie is eigenaar van data standaarden en hoe worden aanpassingen of wijzigingen in master data gemaakt?
  3. Master Data Standaarden: Elk object kent een set van attributen die in een (bron) systeem moeten worden beheerd. Bepaal voor elk object welke velden er gebruikt worden, en ook wat de definities zijn van de betreffende velden. Hierbij moet u denken aan lengte, format, technische naam, bedrijfs/kwaliteitsregels en of het een verplicht of optioneel attribuut is.
  4. Master Data Processen: De hierboven benoemde aspecten worden vervolgens gebruikt in een CRUD proces. Dit bestaat uit vier elementen:

            a. Create (of insert): Toevoegen van nieuwe gegevens.
            b. Read (of select): Opvragen van gegevens.
            c. Update: Wijzigen van gegevens.
            d. Delete: Verwijderen van gegevens

Het opzetten en implementeren van de hierboven genoemde processen zorgt ervoor dat de data in overeenstemming is met de interne en externe kwaliteitseisen. Daarom is het belangrijk dat er voor ieder afzonderlijk object een CRUD proces wordt gecreëerd.

5. Master Data Organisatie: Zodra de standaarden zijn opgezet en de CRUD processen zijn gedefinieerd is het belangrijk om te bepalen hoe de master data processen en objecten worden aangestuurd. Dit kan in centrale, de-centrale of hybride vorm. Dit biedt inzicht in de gebieden waar centrale standaardisatie en sturing van MDM plaats moeten vinden, en waar dit juist aan de lokale organisatie overgelaten kan worden.

6. Master Data Systemen/Tooling: Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste maatregel is het belangrijk te bepalen welke Tool/Systeem er gebruikt gaat worden om master data en andere operationele processen te ondersteunen. Dit is ook het systeem waarin de CRUD processen ingericht worden.
Master data van hoge kwaliteit is een randvoorwaarde voor de efficiency en effectiviteit van bedrijfsprocessen en de betrouwbaarheid van managementinformatie. In een IT-landschap met meerdere (bron)systemen die gebruikmaken van master data is de beheersing daarvan voor veel organisaties een uitdaging.

Gezien het belang van goede master data is het zaak om een duurzame oplossing te kiezen. Dat begint bij het projectmatig inrichten van:

  • heldere master data governance;
  • efficiënte processen voor het beheer van master data;
  • inzicht bieden en verbeteren van de kwaliteit van master data;
  • inzet van master data tooling/systemen.

Een keuze voor een totaaloplossing van master data zal veel toegevoegde waarde bieden. Dit is niet eenvoudig, omdat het een complex vraagstuk blijft dat zich beweegt op het snijvlak tussen business en IT. Het goede nieuws is dat u niet de eerste bent die voor dit vraagstuk staat. Wij hebben uitgebreide ervaring opgedaan en hier lessen uit kunnen trekken. Wilt u meer weten? Wij praten u graag bij over onze ervaringen.

Ismail Vurel is manager bij KPMG IT Advisory. Hij helpt bedrijven om waarde toe te voegen aan master data, uitdagingen aan te gaan en het maken van juiste keuzes rondom master data.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig