close
Share with your friends

Veel organisaties zijn bezig met een digitale transformatie, waarbij in toenemende mate beslissingen worden genomen door geautomatiseerde systemen, ook wel algoritmes genoemd. Voor bestuurders en leidinggevenden is het van groot belang om te kunnen vertrouwen op de inzichten en beslissingen die algoritmes genereren en Artificial Intelligence (AI) optimaal te benutten.

KPMG voorziet organisaties van advies en kan bovendien uitspraken doen over de werking ervan. AI In Control helpt organisaties om AI gecontroleerd en beheerst te implementeren, zonder in te leveren op innovatie. KPMG voert onafhankelijke reviews uit en legt (mogelijke) kwetsbaarheden en risico’s bloot en wijst de weg richting oplossingen.

Zo bieden we organisaties zekerheid, creëren we vertrouwen in Artificial Intelligence en maken we het mogelijk om het volledige potentieel van AI te benutten. AI In Control is een van de Business Assurance-diensten van KPMG, waarmee we organisaties helpen grip te houden op vooruitgang.

AI In Control, wat is het precies?

AI In Control biedt een scala aan op maat gemaakte diensten, die zijn onder te verdelen in vier pijlers:

1. AI Risk Index

Met de AI Risk Index brengt het AI In Control-team van KPMG in samenwerking met u en uw ontwikkelaars snel in kaart waar de algoritmes met een hoog risicoprofiel zich bevinden in uw organisatie. Een laagdrempelige service, die inzichtelijk maakt hoe uw algoritmes scoren als het gaat om onder meer de impact, betrouwbaarheid, uitlegbaarheid, objectiviteit (ethiek) en robuustheid.

2. Algoritme-review

Is een specifiek algoritme betrouwbaar, uitlegbaar en ethisch verantwoord? KPMG biedt zekerheid met een diepgaand review. We onderzoeken allereerst of het algoritme aansluit op de doelstelling en uitgangspunten van de organisatie. Vervolgens nemen we het algoritme van alle kanten onder de loep. We controleren bijvoorbeeld of de onderliggende techniek in orde is en of de gebruikte data geschikt zijn om het algoritme te trainen en te valideren. Daarnaast voeren we een peer-review uit, om de wiskundige keuzes van de ontwikkelaar te toetsen. Maar we kijken ook of de privacy van belanghebbenden gewaarborgd is en of de uitkomsten uit te leggen zijn aan derden zoals klanten en toezichthouders. Dit alles doen we om twee centrale vragen te beantwoorden: doet het algoritme wat het moet doen, en blijft dit ook zo in de toekomst?

3. AI In Control walk along

Wanneer u start of bent gestart met de implementatie van een belangrijk algoritme ondersteunt KPMG u graag met de AI In Control walk along. Het AI In Control-team kijkt mee met alle onderdelen van de implementatie. Wij adviseren u over te maken keuzes met betrekking tot de wiskunde en statistiek, de trainings- en validatie data, het bepalen van de criteria voor een succesvolle implementatie en het waarborgen van uitlegbaarheid van het algoritme. Gedurende het traject leveren wij rapportages met aandachtspunten en adviezen. Dankzij de veelomvattende expertise binnen ons team kunnen wij u op alle onderdelen adviseren. Door KPMG snel te betrekken bij de implementatie van AI, heeft u de zekerheid dat aan alle voorwaarden voor een succesvol en betrouwbaar algoritme is voldaan.

4. AI Volwassenheidsscan

Als u wilt weten of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden om nu en in de toekomst kunstmatige intelligentie door te ontwikkelen, dan geeft de AI Volwassenheidsscan u de juiste inzichten. Wij onderzoeken of u de juiste basis heeft gelegd op het gebied van technologie, data, processen en mensen. Wij gebruiken hiervoor het AI Referentie Raamwerk, zodat alle relevante componenten gecontroleerd worden. Het is dan ook met name interessant wanneer uw organisatie zich op het gebied van AI in de verkennende fase bevindt.

Waarom KPMG?

KPMG heeft een lange staat van dienst op het gebied van IT-auditingBusiness Assurance en risk management. Het kernteam achter AI in Control bestaat uit mensen met uiteenlopende expertise: van data scientists en IT-auditors tot privacy-experts, juristen en ethici. Met ruim 155.000 collega’s in 144 landen hebben we bovendien altijd de juiste expertise in huis die aansluit bij een specifieke opdracht.

Voor wie werken we?

Het AI In Control-team werkt voornamelijk voor organisaties in de financiële dienstverlening, voor de zorg en voor de overheid. Maar ook grote technologiebedrijven in uiteenlopende sectoren, waar algoritmes het hart vormen van de bedrijfsvoering, schakelen KPMG in. Zo zetten wij de AI Risk Index in bij een ministerie om inzichten te bieden in haar kritische algoritmes, voeren wij een review uit op een algoritme van een technologiebedrijf om efficiënt online advertenties in te kopen en helpen wij de Gemeente Amsterdam met het ontwerp van een raamwerk om betrouwbare en eerlijke algoritmes te garanderen.

Wilt u weten wat KPMG voor u kan betekenen op het gebied van AI? Neem dan contact op met Frank van Praat, senior manager AI In Control.

Nieuws en Insights