close
Share with your friends

Sustainable soft commodities

Sustainable soft commodities

Het beheersen van onzekerheid over de aard en kwaliteit van grondstoffen in de toeleveringsketen.

Beheersing onzekerheid over de aard en kwaliteit van grondstoffen in de toeleveringsketen.

Steeds vaker zien bedrijven zich gesteld voor de uitdaging om inzicht te krijgen in hun toeleveringsketen. Zowel consumenten als overheden stellen steeds hogere eisen aan de producten die bedrijven leveren. Daarnaast leiden een groeiende wereldbevolking, een veranderende vraag naar voeding, klimaatsverandering en waterschaarste tot grotere onzekerheid over de beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van grondstoffen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar duurzame agrarische grondstoffen, zogeheten ‘sustainable soft commodities’ toe.

Voor bedrijven is het zaak de risico’s van merkschade, verrassingen in prijsstijgingen of onzekerheid over de aard en kwaliteit van grondstoffen goed te beheersen. De traditionele instrumenten om met deze onzekerheden om te gaan - zoals het aanhouden van voorraden en het hedgen van risico’s - bieden vaak onvoldoende bescherming.

Een duurzame toeleveringsketen
KPMG adviseert supermarktketens, voedingsmiddelenproducenten en handelsbedrijven hoe de toeleveringsketen duurzamer kan worden gemaakt.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • inzicht bieden in de trends ten aanzien van regelgeving, duurzaamheid en risico’s;
  • rapporteren, beoordelen, analyseren en auditen van supply chain data;
  • technologische oplossingen voor traceerbaarheid en data management;
  • verbeteren van de samenwerking in de keten;
  • strategieën en financiële modellen voor kosteneffectieve oplossingen;
  • het beoordelen van standaarden en certificeringssystemen;
  • evalueren en verbeteren van projecten en programma’s. 

Daarnaast adviseren we bedrijven, overheden en NGO’s wereldwijd over het verbeteren van de standaarden voor duurzame grondstoffen, het vergroten van de vraag door consumenten en het stellen van prioriteiten per sector en grondstof.

Uitgangspunt is het realiseren van goede bedrijfsresultaten en positieve effecten op milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en integriteit. Het opschalen van programma’s – bijvoorbeeld voor het vergroten van de opbrengst per hectare of het uitbannen van kinderarbeid in productielanden – heeft hierbij de hoogste prioriteit. 

Meer informatie?
Neem contact op met Jerwin Tholen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)