close
Share with your friends

Duurzaamheidstrategie en implementatie

Duurzaamheidstrategie en implementatie

Duurzaamheid structureel integreren in de bedrijfsvoering om economische, sociale en ecologische waarde te creëren.

Duurzaamheid structureel integreren in de bedrijfsvoering.

Wereldwijd worden organisaties geconfronteerd met de impact van ‘megaforces’ zoals klimaatverandering en grondstoffenschaarste en tegelijkertijd groeit de aandacht voor de maatschappelijke impact van organisaties. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de eigen processen, maar naar de hele waardeketen van een organisatie: van het begin van de supply chain tot en met de verwerking van een product aan het einde van de gebruiksfase. De groeiende aandacht voor maatschappelijke impact vertaalt zich ook in nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Deze veranderingen zorgen voor kansen, risico’s en verplichtingen. Voldoen aan nieuwe richtlijnen is een vereiste, maar om als organisatie de kansen pakken en risico’s te beheersen is meer nodig; een doordachte aanpak die doordringt tot in alle onderdelen van de organisatie. Een aanpak die ook direct gekoppeld is aan de prestaties van de onderneming en die gericht is op economische-, milieu- en sociale aspecten. Op deze manier wordt duurzaamheid structureel geïntegreerd in de bedrijfsvoering en kan het significante economische en maatschappelijke waarde creëren binnen èn buiten de organisatie.

KPMG Sustainability helpt bij:

  • het inzichtelijk maken van trends en hun impact op organisaties;
  • in kaart brengen van de maatschappelijke impact van organisaties en de relatie met het bedrijfsresultaat; lees meer
  • ontwikkeling en implementatie van een duurzaamheidstrategie;
  • de verankering van duurzaamheid in de organisatie en de keten;
  • benchmarking van de organisatie op duurzaamheid gerelateerde onderwerpen;
  • ontwikkeling van een duurzame financieringstrategie en business cases;
  • het voldoen aan duurzaamheid gerelateerde wet- en regelgeving;
  • het inzichtelijk maken van fiscale duurzaamheidkansen.

Meer informatie?
Neem contact op met Arjan de Draaijer of Arnoud Walrecht.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)