close
Share with your friends

De wereld om ons heen wordt steeds complexer en de roep om transparantie vanuit stakeholders over hoe een organisatie de kansen en bedreigingen beheerst wordt steeds groter. KPMG helpt u graag om risico's in kaart te brengen, deze te beheersen en de kansen die zich voordoen te verzilveren. Hierdoor stellen wij u in staat om op een transparante wijze verantwoording af te leggen, met de zekerheid – in de vorm van assurance - dat u uw risico’s beheerst en u hierover richting derden op een passende wijze verantwoording aflegt.

De gebieden waarop de (nieuwe) kansen en bedreigingen zich voordoen betreffen veelal het niet-financiële vlak. Hierbij valt te denken aan onder andere naleving van wet- en regelgeving en het verkleinen van de impact van cybercriminaliteit.

Cyber assurance services

Onze cyber assurance Services dienstverlening speelt op deze vlakken in en onderscheidt zich in Cyber Assurance en Privacy Assurance. Met een gespecialiseerd cyber assurance team helpen wij organisaties bij het vergaren van interne en externe risicomanagementinformatie. Verder heeft KPMG een raamwerk ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij het communiceren van relevante en bruikbare informatie over de effectiviteit van cybersecurity risicomanagementprogramma’s naar diverse stakeholders.

Privacy is, gezien de implementatie van de AVG, voor veel bedrijven en instellingen een belangrijk thema geworden de afgelopen jaren. KPMG helpt u bij het inzichtelijk maken van de stand van zaken en maakt het mogelijk om verantwoording hierover af te leggen. Afhankelijk van uw specifieke situatie en behoefte helpen wij in het hele spectrum van nulmeting, Privacy Impact Assessment (PIA), review, benchmarking en privacy-assurance.

Waarom KPMG?

KPMG heeft een lange staat van dienst op het gebied van cyber security, IT-auditing, Business Assurance en risk management. Met ruim 155.000 collega’s in 144 landen hebben we bovendien altijd de juiste expertise in huis die aansluit bij een specifieke opdracht.

Hieronder kunt u uw voorkeuren doorgeven om op de hoogte gehouden te worden over specifieke onderwerpen, of kunt u een vraag stellen aan een van onze experts. 

Contact

Meer informatie? Neem gerust contact op met Ronald Koorn, partner Assurance & Advisory.

Nieuws en Insights