close
Share with your friends

Horizontaal Toezicht in de zorg

Horizontaal Toezicht in de zorg

Ten aanzien van een juiste besteding van de zorguitgaven.

Ten aanzien van een juiste besteding van de zorguitgaven.

Bij Horizontaal Toezicht Zorg nemen zorgaanbieders (vooralsnog: ziekenhuizen en GGZ-instellingen) en zorgverzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het verantwoordingsproces ten aanzien van een juiste besteding van de zorguitgaven.In plaats van gegevensgerichte controle achteraf richten zorgaanbieders hun interne beheersing in om de rechtmatigheid van declaraties aan de voorkant te borgen. Toetsing van de interne beheersing door een onafhankelijke assurance provider draagt vervolgens bij aan wederzijds vertrouwen tussen de zorgaanbieder(s) en de zorgverzekeraar(s). Toetsing (assurance) vindt plaats aan de voorkant (opzet en bestaan) en als verantwoording over de tijd (opzet, bestaan en werking).

KPMG is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht Zorg en daardoor betrokken bij zorgaanbieders die hiermee als eerste aan de slag zijn gegaan. KPMG is ook de eerste partij die assurance-verklaringen heeft afgegeven in het kader van Horizontaal Toezicht. De aanpak van KPMG voor het uitvoeren van assurance-opdrachten op de interne beheersing van de zorgaanbieder onderscheidt zich door:

  • Een team met ruime kennis van de interne organisatie en registratie van producten van zorgaanbieders en ervaring met assurance-werkzaamheden;
  • Een op maat ingericht en gestroomlijnd proces gericht op samenwerking en waardoor de belasting van medewerkers bij de zorgaanbieder wordt beperkt;
  • Analyse van bevindingen die worden vertaald in concrete aanbevelingen om de interne beheersing bij de zorgaanbieder te versterken;
  • Inzichtelijke rapportages waardoor zorgaanbieder en –verzekeraar goed geïnformeerd worden over de uitkomsten van de toetsing;
  • Goede relatie en inhoudelijke afstemming met zorgverzekeraars.

Meer informatie?
Neem contact op met Jacco van Kleef of Dennis Utermark.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)