close
Share with your friends
Business Assurance

Business Assurance

Business Assurance

Weet u zeker dat u de juiste beslissingen neemt? Heeft u de juiste stuurinformatie? Business Assurance van KPMG helpt u grip te houden op wat uw organisatie doet en wijst u de weg naar kansen.

Als onafhankelijke expert biedt KPMG niet alleen zekerheid over financiële verslaglegging. Met Business Assurance gaan we verder. Onze specialisten helpen organisaties vast te stellen of hun processen, projecten en oplossingen functioneren zoals ze bedoeld zijn. 

Business Assurance: grip op de richting van de organisatie

Aan de ene kant moet u snel inspelen op veranderingen als digitalisering. Tegelijkertijd moet u hoge klanttevredenheid behalen, compliant zijn aan wetten en regels, de reputatie van de organisatie beschermen én maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Hoe houdt u grip op wat u doet en legt u op de juiste manier verantwoording af?

We geven advies, leggen waar nodig de vinger op de zere plek, helpen bij risicobeheersing en wijzen organisaties op kansen. Dat doen we behalve bij financiën ook als het gaat om wetgeving, zoals privacy, duurzaamheid, innovatie en IT. Zo helpen we organisaties grip te houden op wat ze doen. Want wie zekerheid heeft, kan zekerheid bieden én wint het vertrouwen van klanten.

Eerlijke en betrouwbare algoritmes

Denk aan organisaties die algoritmen gebruiken. Steeds meer beslissingen worden hierop gebaseerd. Zoals pensioenberekeningen, recruitmentprocessen, het contact met burgers in digital cities, maar ook zelfrijdende auto’s en zelfs medische diagnostiek. Met AI In Control helpt KPMG organisaties hun algoritmes te controleren op verantwoord, effectief en betrouwbaar gebruik. Zonder dat het innovatie afremt. Dit doen we voor organisaties in de financiële dienstverlening, de zorg en de overheid. Maar ook voor technologiebedrijven.

Grip op complexe projecten

Het slagen van een ingrijpend IT-project, strategieprojecten, fusies, splitsingen of verandertrajecten zijn cruciaal voor een organisatie. Helaas duren deze projecten vaak langer dan gepland, vallen de kosten hoger uit en voldoet het eindresultaat niet aan de verwachtingen. Bestuurders willen daarom zekerheid dat de projectorganisatie functioneert zoals het bedoeld is en dat alle projectrisico’s in beeld zijn. Alleen dan is het immers mogelijk om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Met Project in Control biedt KPMG die zekerheid en grip, door als kritische, onafhankelijke buitenstaander mee te kijken over de schouder van de projectorganisatie en in elke stap van het project aandachtspunten te rapporteren waarop bestuurders kunnen acteren.

Maatschappelijke impact meten

Niet alleen vanuit organisaties is er druk om projecten succesvol op te leveren, ook de stakeholders en de samenleving stellen steeds hogere eisen aan organisaties en vragen om  betrouwbaarheid en transparantie. Organisaties reageren door op nieuwe manieren verantwoording af te leggen. Dit gaat verder dan alleen financieel en blikt niet alleen terug op het verleden. De wens is om ook over toekomstige bijdragen aan de samenleving en de impact op de omgeving te rapporteren en te sturen. 

Met Corporate Value in Control adviseert KPMG organisaties over hoe zij hun waardecreatie kunnen laten zien aan de buitenwereld. Over hoe zij kunnen rapporteren hoe hun succes op lange termijn geborgd is en ze voldoende rekening houden met de belangen van hun stakeholders. Want in onze visie is vooruitgang pas vooruitgang als die goed is voor mens en maatschappij.

KPMG: bewezen staat van dienst

Bij Business Assurance passen we onze kennis op het snijvlak van advies en audit toe, en onze innovatieve vaardigheden op onder andere het gebied van Data & Analytics, AI en Sustainability. Als wereldspeler in accountancy en advisory hebben we een bewezen staat van dienst op dit gebied. Onze Business Assurance-specialisten doen meer dan duizend assurance-opdrachten per jaar.

Maatwerk is hierbij essentieel. Wij trekken samen op met klanten, luisteren goed en zoeken naar een aanpak die past bij hun wensen, waarden en mogelijkheden. Hierbij helpen we organisaties niet alleen om de dingen juist te doen, maar om ook de juiste dingen te doen. We doen niet alleen wat minimaal nodig is, maar kijken naar de menselijke maat en de toegevoegde waarde van projecten, processen en systemen. Zo bieden we organisaties zekerheid dat zij beslissingen nemen die bijdragen aan duurzame groei.

Meer weten?

Wilt u grip houden op wat uw organisatie doet? Beschikken over de juiste informatie en onderbouwing voor besluitvorming? En over inzicht in uw bijdrage aan de samenleving? Neem contact op met Marco Frikkee.

Relevante blogs en artikelen

KPMG publiceert met enige regelmaat interessante blogs, white papers en video's in relatie tot Business Assurance. Hieronder een overzicht van de meest recente artikelen.