In de huidige samenleving wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Van organisaties wordt verwacht dat ze hun duurzaamheidsprestaties meten en dat ze hierover transparant zijn naar hun klanten, investeerders, NGO's en andere stakeholders. Organisaties worden gevraagd om in hun bedrijfsrapportage verslag uit te brengen over steeds meer milieu-, sociale en governance-indicatoren (ESG-indicatoren). Dit vereist de presentatie van betrouwbare informatie over hoe duurzaamheidsdoelstellingen al dan niet zijn behaald, in overeenstemming met internationale richtlijnen, zoals GRI, IIRC, CDP.

Voor veel organisaties is rapporteren over duurzaamheidsprestaties een uitdaging. Het is niet makkelijk om te bepalen wat moet worden gerapporteerd en hoe. Organisaties moeten er ook voor zorgen dat hun bedrijfsrapportage accuraat en nauwkeurig is.

Evenwichtige kijk op duurzaamheidsprestaties

De KPMG-professionals op het gebied van duurzaamheid kunnen de nauwkeurigheid van milieu-, sociale en governance-informatie in de bedrijfsrapporten van organisaties garanderen. Om dit te borgen, geven specialisten van KPMG een assurance-verklaring af.

Voorafgaand aan deze verklaring werken we nauw samen met klanten om hun rapportages te structureren, waarbij we ervoor zorgen dat de belangrijkste (materiële) onderwerpen worden behandeld en dat hun rapportages een evenwichtige weergave zijn van de duurzaamheidsprestaties van hun organisatie. Hiertoe volgen we een mondiaal gestandaardiseerde methodiek.

Naast het afgeven van een assurance-verklaring doen we - op basis van onze eigen bevindingen en de ontwikkelingen die we in de markt zien - aanbevelingen voor toekomstige verbetering. Uiteindelijk gaat het immers om prestatieverbetering en niet alleen om rapportage.

Contact

Voor meer informatie over Sustainability Assurance, neem contact op met Danielle Landesz Campen, partner Sustainability.

Ga met ons in gesprek