De groeiende wereldbevolking, waterschaarste, klimaatverandering en gebrek aan hulpbronnen stellen ons voor grote uitdagingen. Om deze het hoofd te bieden, moeten we de manier waarop we consumeren veranderen van lineair naar circulair. In onze visie betekent dit het behoud van bestaande waarden, bescherming van het milieu en optimaal gebruik van hulpmiddelen, materialen en producten. Dit brengt zowel economische, maatschappelijke en ecologische waarde met zich mee.

Nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen opstellen en circulair samenwerken

De transitie naar een circulaire economie vereist systeembrede innovatie om (economische) groei los te koppelen van het verbruik van hulpbronnen. Meer dan alleen een reeks grondbeginselen bestaat circulaire economie concept uit daadwerkelijke acties waarmee wordt ingespeeld op opkomende trends en behoeften. Wij ondersteunen bedrijven om in dit tijdperk van systeemverandering effectief zaken te veranderen en te transformeren naar een circulaire organisatie.

KPMG ondersteunt bij circulaire waardecreatie

Het concept van co-creatie om toekomstbestendige strategieën en businesscases te ontwikkelen, is een van de belangrijkste elementen om rekening mee te houden. Hierin kan KPMG Sustainability meerwaarde bieden. Met onze uitgebreide ervaring en toegespitste diensten helpen wij organisaties op weg naar circulariteit. Onze dienstverlening strekt zich uit van de ontwikkeling van een circulaire strategie, naar de ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen, en van het meten en sturen van circulariteit tot activering van uw toeleveringsketen via ons verbeterprogramma voor productcirculariteit. Om het circulaire ecosysteem te verbinden, nemen we deel aan meerdere initiatieven en netwerken, waaronder ons kennispartnerschap met de Rabobank, onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het CTI-raamwerk van de WBCSD en onze samenwerking met Circular IQ voor versnelling van de transitie naar een circulaire economie.

Wij leveren drie soorten diensten:

Contact

Voor meer informatie over onze diensten op het gebied van Circulaire Economie kunt u contact opnemen met Arnoud Walrecht or Mart Beune.

Ga in gesprek met ons