Met Corporate Value in Control helpt KPMG organisaties deze vraag helder en inzichtelijk te beantwoorden. Dit schept niet alleen vertrouwen bij klanten en stakeholders, het helpt ook bij het maken van de juiste strategische beslissingen.

Aandeelhouders, financiers, klanten maar ook andere stakeholders zoals werknemers en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat uw organisatie de juiste beslissingen neemt. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op het gebied van duurzaamheid

De opkomst van integrated reporting

Vaak combineren organisaties in eerste instantie het financiële jaarverslag en het duurzaamheidsverslag. In de visie van KPMG is dit niet het enige inzicht dat de maatschappij verlangt van een moderne organisatie. De aandeelhouders willen meer en meer inzicht in de factoren die het lange-termijn succes bepalen: innovatie, klantrelaties, cultuur, om er maar een paar te noemen. En zij willen weten wat de risico’s en kansen zijn in een wereld waar grote sociale en milieuveranderingen plaatsvinden. Dit verenigt zich in integrated reporting.

In control over corporate value

Een goed geïntegreerd jaarverslag geeft de toekomstige richting van de organisatie aan en stipt aan op welke manier uw organisatie tegemoet komt aan de eisen van de samenleving als geheel. Het legt daarnaast uit wat de factoren zijn die het succes bepalen en wat u doet om nieuwe risico’s op dat gebied te beheersen.

KPMG trekt samen met u op

Voor veel organisaties is het een flinke uitdaging om die heldere inzichten te verschaffen – door de veelheid aan standaarden, door gebrekkig inzicht in wat echt belangrijk is en door beperkte implementatie van bijvoorbeeld KPI’s in interne systemen en sturing. Het team van Corporate Value in Control helpt u dit proces op een goede manier in te richten en te verfijnen.

Samen met u kijken we naar de huidige methodiek van verslaglegging, we identificeren wat mist en helpen u bij de praktische inrichting om betere rapportage mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het opleveren van dashboards. Maar ook door verbetering van controls en externe Assurance als middel om de beheersing te verbeteren.

Van inzicht naar sturing

Bij volwassen integrated reporting staat het waardecreatiemodel centraal. Dit is een schematische weergave waarin is te zien hoe de organisatie vanuit zes verschillende bronnen waarde creëert. Financieel, productiemiddelen, intellectueel, menselijk, sociaal en natuurlijke middelen. Die leveren financiële (winst) en andere waarden op, zoals nieuwe kennis of welzijn voor medewerkers. Zo wordt de essentie van een organisatie helder in beeld gebracht: wat moet u beschermen en ontwikkelen om in de toekomst succesvol te blijven en hoe creëert en beschermt u de waarde voor alle stakeholders?

Een goed ingericht waardecreatiemodel levert in de ervaring van KPMG een heel scala aan nieuwe informatie op over mogelijke groeikansen. Om hier optimaal gebruik van te maken, is het zaak om het waardecreatiemodel te koppelen aan de strategie. Ook hierbij kan het team van Corporate Value in Control u bijstaan. Samen met u brengen we samenhang in de prioriteiten en koppelen we KPIs en doelen daaraan die het lange termijn succes van uw organisatie waarborgen. 

Corporate Value in Control in het kort

Het team van Corporate Value in Control biedt Business Assurance en advies op vier gebieden.

  1. Assurance over integrated reporting: zekerheid dat de rapportage voldoet aan de relevante rapportagestandaarden (zoals GRI en IIRC) en betrouwbaar is.
  2. Gap identificatie: advies over de inhoudelijke verbetering van verslaggeving, vanuit het concept van integrated reporting en op basis van relevante rapportagestandaarden – gericht op stroomlijning, samenhang en focus.
  3. Inrichting organisatie: advies over praktische inrichting om betere rapportage mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door IT-integratie en het opleveren van dashboards en het inrichten van controls.
  4. Koppeling waardecreatiemodel aan strategie: Advies bij het bepalen van samenhang in de prioriteiten, KPIs en doelen die het lange termijn succes van de organisatie waarborgen.

Waarom KPMG?

KPMG heeft een lange staat van dienst op het gebied van audits, duurzaamheid, integrated reporting, strategie en risk management. Bovendien lopen we voorop in het adviseren over het doorvertalen van het waardecreatiemodel naar strategievorming en effectieve sturing – met een multidisciplinair team van Business Assurance-, verslaggevings-, duurzaamheids-, IT- en strategiespecialisten. Met ruim 155.000 collega’s in 144 landen hebben we bovendien altijd de juiste expertise in huis die aansluit bij uw specifieke vraag. 

Voor wie werken we?

Het team van Corporate Value in Control werkt voor grote organisaties die de mogelijkheden van integrated reporting willen benutten en vanuit daar willen gaan sturen op waardecreatie. Van organisaties in de financiële sector tot de maakindustrie en van overheidsorganisaties tot webwinkels.

Wilt u weten wat KPMG voor u kan betekenen op het gebied van integrated reporting en koppeling naar betere sturing en strategievorming? Neem dan contact op met Mark Didden, senior manager corporate reporting.