close
Share with your friends
Digital Transformation

Digital Transformation

Digitale transformatie

Organisaties staan voor de grote uitdaging om continuïteit en groei in een snel veranderende wereld te realiseren. Digitale transformatie biedt hiertoe grote kansen. Maar digitale transformatie blijkt lastig, veel organisaties worstelen met het succesvol benutten van alle kansen die digitale transformatie biedt. KPMG ondersteunt en ontzorgt u in elke stap van dit complexe proces met innovatieve producten en diensten.

Impact op organisaties

Robotisering, artificial intelligence, the internet of things, cloud; de technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Bestaande organisaties moeten snel inspelen op deze ontwikkelingen. Maar door de snel veranderende marktomstandigheden is dat vaak een flinke uitdaging. Businessmodellen staan onder druk en zijn vaak vandaag al niet meer toereikend om mee te kunnen in de markt.

Impact op consumenten

De technologische ontwikkeling heeft niet alleen impact op organisaties, maar ook op consumenten. Consumenten beschikken over meer informatie en macht en consumenten zijn meer dan ooit met elkaar verbonden. Hierdoor zien we de behoeften van consumenten veranderen en hun verwachtingen toenemen. Ook hier moeten organisaties op inspelen.

Ingrijpende veranderingen nodig

De opdracht lijkt duidelijk: bestaande organisatiestructuren, processen en verdienmodellen moeten op de schop en de klant moet (meer) centraal komen te staan. En dus staat het bestuur voor complexe strategische keuzes. Wat is er nodig om continuïteit en groei van de organisatie te realiseren?

Succesvolle digitale transformatie: Connected Enterprise

KPMG gelooft dat digitale transformatie, of beter gezegd het toekomstbestendig veranderen van organisaties, alleen succesvol kan zijn als front, mid en back end van de organisatie met elkaar verbonden zijn: van customer service, tot efficiënte operationele processen, tot HR en IT. Waarbij het uitgangspunt de klant is. Dit noemen wij: Connected Enterprise.

KPMG heeft op basis van ervaring acht competenties geïdentificeerd die u hierbij helpen: het Connected Enterprise Framework. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die investeren in deze acht competenties tot twee keer toe beter presteren.

1. Baseer strategische beslissingen op data, geavanceerde analytics en andere nieuwe inzichten over klanten en de markt.

2. Ontwikkel innovatieve producten en diensten die waarde toevoegen voor klanten en zorgen voor groei.

3. Zorg voor een volledig geïntegreerde en consistente klantervaring.

4. Stroomlijn de organisatie en zorg voor een efficiënte en effectieve afhandeling van transacties.

5. Zorg voor een wendbare operatie en supply chain die ervoor zorgt dat klanten zo snel en efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van uw producten en diensten.

6. Bouw aan een klantgerichte organisatie en cultuur waarin mensen worden geïnspireerd te voldoen aan de klantverwachting en zo bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

7. Creëer intelligente en wendbare diensten, technologieën en platforms die bijdragen aan veilige, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor uw klanten.

8. Bouw een ecosysteem met specialistische partners en zorg samen voor kostenbesparing, betere risicospreiding en versnelde time-to-market.

KPMG helpt bij transformeren naar een Connected Enterprise

KPMG ondersteunt wereldwijd talloze organisaties in digitale transformatie. We begeleiden organisaties in digitale transformatie van strategievorming tot executie. Wij zetten daarbij een multidisciplinair team in met ruime kennis en ervaringen op het gebied van strategy & operations, technologie en verandermanagement. Daarbij werken wij samen met dertig technologiepartners over de expertise voor de technische implementatie.

Op deze manier profiteert u van het beste van twee werelden: alle kennis en ervaring van KPMG op het gebied van finance, legal, tax, operations en compliance in combinatie met de expertise van onze partners op het gebied van technologie. Daardoor zijn onze oplossingen betrouwbaar, veilig en compliant.

Groeiend portfolio in producten en diensten

KPMG heeft een groeiend portfolio van innovatieve producten en diensten waarmee we uw digitale transformatie kunnen ondersteunen. Van advies over de juiste digitale strategie, data & analytics-vraagstukken, verbetering van uw technologische infrastructuur, advies over customer & brand en cyber security tot assurance op het gebied van algoritmen en geautomatiseerd inzicht in uw governance, risk en compliance. Daarnaast digitaliseren we ook veel van onze bestaande audit- en adviesdiensten.  

‘The human side of digital transformation’

In de visie van KPMG wordt de digitale transformatie gedreven door technologie, maar wordt het succes ervan bepaald door mensen. Het begint bij een slim idee, een vernieuwend inzicht of een geniale inval. Wij helpen deze innovatiekracht van organisaties te vergroten. Door medewerkers te stimuleren om te vernieuwen in plaats van hen af te remmen. We helpen de time-to-market te verkorten en de kwaliteit van innovatie te verhogen

Wilt u weten wat KPMG voor u kan betekenen op het gebied van Digital Transformation? Neem dan contact op met Eric Wesselman, head of digital transformation of Raymond Timmer, head of strategy & operations.