De regeldruk neemt jaarlijks toe. De kosten voor het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving én aangepaste bestaande regelgeving nemen bovendien toe, mede omdat het om complexe regelgeving gaat. Maar ook het naleven van die wetten en richtlijnen, ofwel het inregelen van compliance, gaat gepaard met veel handwerk en kost daarmee tijd en geld. De nieuwste regelgeving moet worden bestudeerd en vergeleken met interne handboeken, hetgeen dan doorgaans resulteert in een enorm Excelsheet dat overzicht moet bieden in alle benodigde wijzigingen.

Een andere trend naast toegenomen regeldruk is de opkomst van robotisering en cognitieve toepassingen. Organisaties zijn al volop bezig met robotisering in hun administratieve processen. Een volgende stap is het gebruik van cognitieve systemen voor zowel de dienstverlening aan klanten als het verder beheersen van processen.

Regtech brengt complexe regelgeving en cognitieve oplossingen bij elkaar. Er komen steeds meer oplossingen beschikbaar. Denk aan: automatische identificatie en beoordeling van regelgeving, monitoren van de gedragscode, KYC-controle of gamification voor regelgevingthema’s. KPMG biedt meerdere Regtech-oplossingen, en ontwikkelt samen met Regtech-start-ups oplossingen voor de (nabije) toekomst. 

Neem contact met ons op

Rob Voster

Senior manager

KPMG Nederland

Voster.Rob@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Onze services