close
Share with your friends

Assessment van Compliancevolwassenheid

Assessment van Compliancevolwassenheid

Test hoe uw compliancefunctie presteert.

Test hoe uw compliancefunctie presteert.

Wij kunnen een compliance-assessment uitvoeren om de effectiviteit van uw compliance organisatie in kaart te brengen en af te zetten tegen een samen met u opgesteld normenkader.

Bent u daarnaast benieuwd hoe uw compliance functie zich verhoudt tot uw peers? Laat een compliance-volwassenheid-assessment uitvoeren. Hierin zetten wij uw compliance functie af  in een benchmark en brengen wij in kaart hoe u presteert ten opzichte van uw peers. Behoort u tot de koplopers of tot de achterblijvers in of buiten uw branche?

Contact

Karlijn Jeuring-Koel, verantwoordelijk voor compliancedienstverlening
(020) 656 8518

Eric Bernaert, compliancedeskundige
(020) 656 7457

 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)