close
Share with your friends

De best passende pensioenregeling voor uw situatie, is van vele factoren afhankelijk.
KPMG zoekt samen met u naar de juiste oplossing en ondersteunt u bij úw pensioenuitdagingen.

U wilt uw medewerkers een aantrekkelijke, passende pensioenregeling bieden. Eén die aansluit op hun wensen en op die van u als werkgever. Wensen kunnen veranderen en ook de ontwikkelingen rondom de pensioenmarkt zelf staan niet stil. Uw pensioenregeling verdient continu de aandacht. Het kan u voor flink wat vragen en uitdagingen plaatsen. Worstelt u hiermee? U bent niet de enige. Voor veel organisaties is het bepalen van het pensioenbeleid een complex vraagstuk.

Reageren op een dynamisch pensioenlandschap
Misschien zijn in uw organisatie de pensioenkosten de laatste jaren fors toegenomen of is uw pensioenregeling niet meer in lijn met uw HR-beleid. Wellicht loopt uw pensioencontract bijna af en bent u op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Of misschien wilt u meer flexibiliteit inbouwen, zodat uw werknemers zélf meer keuzes kunnen maken. Dit zijn allemaal reële situaties waar u op wilt reageren.

Invloeden van buitenaf
Naast ontwikkelingen die spelen binnen uw organisatie, zijn er daarbuiten veranderingen waar u rekening mee moet houden. Denk aan aanpassingen in wet- en regelgeving, nieuwe aanbieders die op de markt komen en ontwikkelingen op financiële markten en in de maatschappij. Digitalisering zorgt er bovendien voor dat er steeds meer mogelijkheden zijn om individueel met pensioenen aan de slag te gaan.

Waar kunnen wij u bij helpen?
KPMG is thuis in alle facetten op het gebied van pensioenen. Onze adviseurs brengen complexe pensioenmaterie helder over en houden daarbij van een persoonlijke aanpak. Hun brede (markt)kennis wordt aangevuld met die uit hun multidisciplinaire team. Met elkaar en samen met u zoeken zij naar de meest geschikte oplossing voor uw situatie.

KPMG Pension Advisory Services helpt graag bij uw uitdagingen op het gebied van:

Pensioentoezegging

  • Advies en ondersteuning bij het ontwerpen (of wijzigen) van pensioentoezeggingen, in lijn met uw arbeidsvoorwaardenbeleid en gericht op toekomstbestendigheid (alert op verwachte pensioenhervormingen).
  • Harmoniseren van verschillende pensioenregelingen (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of overname).
  • Het uitvoeren van risicoscans en kostenprojecties inzake pensioentoezeggingen.

Pensioenuitvoering

  • Advies over de uitvoering van (bruto/netto) pensioenregeling(en).
  • Begeleiding bij de beoordeling en selectie van een pensioenuitvoerder: pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of buitenlandse IORP. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Inclusief onderhandelingen.
  • Evaluatie van bestaande pensioencontracten.

Pensioencompliance

  • Onderzoeken of uw onderneming valt onder een verplicht gestelde pensioenregeling (werkingssfeeronderzoek).
  • Verzorgen van waardering van pensioenverplichtingen ten behoeve van de jaarrekening (onder IFRS, US GAAP etcetera).
  • Invullen van uw informatie-, communicatie- en zorgplicht.

Stel uw vraag
U kunt direct terecht bij onze adviseurs Pieter Kiveron, Frank Janse of Elianne Janssen.

KPMG Advisory N.V. beschikt over een Wft-vergunning voor bemiddeling in financiële (pensioen)producten, verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het register van de AFM is de vergunning opgenomen onder nummer 12040752. Voor meer informatie over deze dienstverlening is het Dienstverleningsdocument beschikbaar. Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier. Kifid-aansluitnummer: 300.015006.