Pensions Advisory Services - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Balans tussen het beperken van pensioenrisico’s en het bieden van een goede pensioenregeling.

Door de lage rentestand, de toenemende volatiliteit van de financiële markten, de hogere levensverwachting en de flexibilisering van de arbeidsmarkt staat het huidige pensioenstelsel onder druk. Daarnaast hebben verzekeraars de markt betreden. En wensen deelnemers steeds meer keuzevrijheid. Digitalisering zorgt voor nieuwe kansen om pensioenproducten en communicatie beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van deelnemers.

De ruim 75 Pensions professionals bij KPMG Nederland zijn als adviseur of accountant actief bij alle grote en middelgrote pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders. Daarbij werken ze nauw samen met de pensioenfiscalisten van KPMG Meijburg & Co en vinden ze hun sparringpartners in een internationaal netwerk van pensioen- en investment management professionals.

Pensioenkosten kunnen een grote impact hebben op de jaarrekening van uw onderneming. Anderzijds is een goede pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor het aantrekken en behouden van talentvolle werknemers. Ondernemingen zijn op zoek naar een goede balans tussen enerzijds het beperken van pensioenkosten en –risico’s en anderzijds het bieden van een pensioenregeling waarbij de werknemers weten waar ze na hun pensionering aan toe zijn.

Klantperspectief
Pensioen is complex en continu aan verandering onderhevig door nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe (binnen-/buitenlandse) aanbieders en veranderende maatschappelijke opvattingen. Het is daarom van belang u proactief te laten informeren over de mogelijke financiële, arbeidsvoorwaardelijke en juridische implicaties. In geval van noodzakelijke wijzigingen in uw pensioentoezegging en/of pensioenuitvoering moeten uw keuzes inzichtelijk zijn opdat u de juiste afwegingen kunt maken.

Onze diensten
De actuariële- en pensioenadviespraktijk van KPMG kan u helpen met:

  • onderzoek of uw onderneming valt onder een verplicht gestelde pensioenregeling (werkingssfeeronderzoek);
  • advies over en ondersteuning bij ontwerp en wijziging van pensioentoezeggingen;
  • het uitvoeren van risico-scans en kostenprojecties inzake pensioentoezeggingen;
  • advies over de uitvoering van de (bruto/netto) pensioenregeling(en);
  • begeleiding bij beoordeling en selectie van pensioenuitvoerder: pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling (PPI) of buitenlandse IORP;
  • verzorgen van waardering van pensioenverplichtingen ten behoeve van de jaarrekening (onder IFRS, US GAAP etc.);
  • harmonisatie van verschillende pensioenregelingen (bijv. als gevolg van een fusie of overname).

KPMG Advisory N.V. beschikt over een Wft-vergunning voor bemiddeling in financiële (pensioen)producten, verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het register van de AFM is de vergunning opgenomen onder nummer 12040752. Voor meer informatie over deze dienstverlening is het Dienstverleningsdocument beschikbaar. Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier. Kifid-aansluitnummer: 300.015006.

Meer informatie
Neem contact op met Pieter Kiveron of Elianne Janssen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig