close
Share with your friends

Major Projects Advisory

Major Projects Advisory

Het identificeren en mitigeren van risico’s bij publieke en private investeringsprojecten.

Het identificeren en mitigeren van risico’s bij publieke en private investeringsprojecten.

Grote publieke en private investeringsprojecten zijn vaak gecompliceerd, hebben te maken met risicovolle inspanningen en worden uitgevoerd in een omgeving die gevoelig is voor onzekerheid, verspilling, misbruik en fraude. Tegelijkertijd eisen belanghebbenden transparantie, voorspelbaarheid en verantwoordingsplicht voor projectresultaten.

Projecteigenaren, ontwikkelaars, aannemers en investeerders hebben te maken met: 

  • inadequate project controls, procedures en beleid; 
  • inadequate project monitoring en risicomanagement; 
  • inadequate project (IT) management systemen; 
  • onduidelijk eigenaarschap en doelstellingen; 
  • afspraken over tijd, budget en scope die worden genomen zonder akkoord van senior management; 
  • misinterpretatie van contracten met leveranciers en aannemers. 

KPMG Major Projects Advisory helpt vooruit te kijken, issues op te lossen en te anticiperen op risico’s.

De project life cycle
Wij ondersteunen organisaties bij het identificeren en mitigeren van projectrisico’s aan de hand van de ‘Project life cycle’. Twee belangrijke aandachtsgebieden staan hierbij centraal: 

  • Doing the right project: tijdens de projectontwikkeling geeft KPMG onafhankelijke feedback over de besluitvorming ten aanzien van beoordeling, selectie en oprichting van een project.
  • Doing the project right: tijdens de projectuitvoering biedt KPMG real-time, objectieve feedback aan projecteigenaren en aannemers om hen te ondersteunen bij het maken van pro-actieve beslissingen om kosten, tijd, kwaliteit en andere projectrisico’s te mitigeren. 

Dynamische risico’s
Onze dienstverlening omvat een geïntegreerde aanpak van strategie tot uitvoering. Wij richten ons niet alleen op regels en beheersmaatregelen maar ook op gedrag en cultuur. Regels zijn statisch, risico’s dynamisch. Statische procedures zijn daarom geen antwoord op dynamische risico’s.

Major Projects Advisory kenmerkt zich door innovatief vooruitkijken (vooral visie in plaats van ervaring), soft controls (gedrag en cultuur in lijn brengen) en duurzaamheid (die bij voorkeur continu, relevant en strategisch is).

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)