close
Share with your friends

Organisaties moeten zich continu aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden om in te kunnen spelen op groeikansen en risico's. Strategische doelstellingen worden gewijzigd door digitalisering, disruptie en globalisering, maar als de interne beheersing van de organisatie onvoldoende hierop anticipeert, kan er onacceptabele risico's of bedreigingen ontstaan. Risico's beïnvloeden hierbij in sterke mate het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Niet alleen als een beperkende factor, maar vooral ook als een kans. Hoe meer interne beheersing en risicomanagement onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering, hoe succesvoller een organisatie zal zijn.

Het verleden heeft uitgewezen dat risico's organisaties sterk nadelig kunnen beïnvloeden. Bij bestuurders, toezichthouders en andere stakeholders neemt hierdoor de behoefte aan zekerheid steeds meer toe. De internal audit functie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Hetzelfde geldt voor een adequate corporate governance structuur, effectief risicomanagement en passende internal controls.

KPMG Internal Audit, Risk & Compliance Services begeleidt en adviseert organisaties over risico-vraagstukken in de breedste zin van het woord.

  • Enterprise Risk Management Het succes van risicomanagement wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop dit deel uitmaakt van de organisatiestrategie, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.
  • Internal audit Taken en verantwoordelijkheden van internal audit functies zullen veranderen. De transformatie naar een multidisciplinaire audit functie waar samengewerkt wordt met een co-source partner is de trend.
  • Internal control KPMG helpt organisaties de versnipperde beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen en te integreren, hierbij rekening houdend met cultuur en soft controls.
  • Contract Compliance Het optimaliseren van contractuele relaties met derde partijen, gericht op het verhogen van de winstgevendheid.
  • Major Projects Advisory Het identificeren en mitigeren van risico's bij publieke en private investeringsprojecten.
  • Soft Controls Het verhogen van kwaliteit van internal audit door over soft controls en cultuur te rapporteren.

Meer informatie Neem contact op met Bart van Loon, Huck Chuah of Roel Menken.

Op de hoogte blijven per e-mail? Geef hier uw voorkeuren door.