De taken en verantwoordelijkheden van de Internal Audit Functie zullen de komende jaren veranderen om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan organisaties. De centrale vraag daarbij is hoe je de huidige functie transformeert naar een meer strategische en daarbij maximale waarde kan toevoegen aan de organisatie.

Groei van rol Internal Audit

De toename van multidisciplinaire internal audits en de groeiende focus op strategische thema’s, laat zien dat de behoefte aan zekerheid op complexere onderwerpen steeds groter wordt. Tegelijkertijd mogen er geen fouten worden gemaakt in de financiële processen en op het gebied van wet- en regelgeving. Afstemming met de tweedelijns functies en externe accountants zal hierdoor eveneens toenemen. Enerzijds om te inventariseren hoe de organisatie zelf optimaal ‘in control’ is en zelf haar ‘assurance’ kan organiseren, anderzijds om te bepalen welke taken en rollen (interne en externe) assurance-verschaffers hierbij kunnen spelen. 

Opzetten, inrichten en beoordelen van de Internal Audit Functie (IAF)

Omdat iedere organisatie haar eigen specifieke kenmerken heeft, hangt de inrichting van de IAF in hoge mate af van de ambities, omvang en kwaliteiten van de organisatie. Met gebruik van world class benchmarks, IIA-standaarden, kennis en ervaring – zoals data driven internal audit, soft controls, continuous auditing & monitoring – helpt KPMG organisaties hier een pragmatische invulling aan te geven. Van quality assurance-reviews tot en met het klaar maken van de IAF voor de toekomst. 

Co- of outsourcen van Internal Audit Functie

In de huidige dynamische wereld is het voor organisaties bijna niet meer mogelijk om op alle inhoudelijke terreinen over voldoende kennis en ervaring te beschikken om zelf alle Internal Audit-werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zijn er veel kosten gemoeid met het op peil houden van het juiste kennis- en opleidingsniveau. Mocht uw organisatie niet de capaciteit of kennis hebben om concreet te zien of u ‘in control’ bent, dan kunnen wij u met onze professionals begeleiden. Internal Audit as a Service biedt u verschillende opties om uw organisatie te ondersteunen en om u nieuwe inzichten te geven in uw processen en beheersing daarvan. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van proces- of thema-audits, door coaching, door het helpen inrichten van de Internal Audit Functie of door het inschakelen van een van onze ondersteunende specialisten, een Subject Matter Expert. 

Specifieke subject matter expertise

Behalve op het gebied van Internal Audit – zoals strategic audit, soft controls audit en data-analyse – kunnen onze specialisten u eveneens ondersteuning bieden ook op het gebied van supply chain, projecten (bouw en generiek) en frauderisico's. 

KPMG is als kennispartner verbonden met IIA Nederland en de Universiteit van Amsterdam.

Neem contact op met onze specialisten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huck Chuah.

Huck Chuah

Partner Internal Audit
KPMG Nederland
Chuah.Huck@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen