close
Share with your friends

Een medewerker komt bij u met een klacht over (seksuele) intimidatie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Volgens deze klokkenluider zijn er signalen dat er een of meerdere overtredingen van de gedragscode of andere geldende normen plaatsvinden of er in uw organisatie sprake is van een angstcultuur.

Voert wangedrag werkelijk de boventoon binnen uw organisatie? Welke kenmerken typeren uw bedrijfscultuur? En wat is de oorzaak, de context en het gevolg van de gemelde overtredingen? Bovenal, hoe krijgt u antwoord op deze vragen?

KPMG Forensic ondersteunt u door het doen van objectief en onafhankelijk onderzoek naar ongewenst gedrag, integriteitsschendingen en andere incidenten. Wij komen tot de kern van uw vraag door de cultuur binnen uw bedrijf te doorgronden, gebaseerd op ons wetenschappelijk gevalideerde soft controls-model. Op basis van harde feiten en omstandigheden stelt ons team u in staat inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit en status van gedrag en cultuur binnen uw organisatie. Onze onderzoeksresultaten bieden concrete handvatten om opvolging te geven aan eventuele misstanden en de bedrijfscultuur verder te versterken.

Neem voor vragen contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek.

Neem contact met ons op

Heleen Hoynck Van Papendrecht

Partner Forensic

KPMG Nederland

hoynckvanpapendrecht.heleen@kpmg.nl

Muel Kaptein

Partner Forensic

KPMG Nederland

kaptein.muel@kpmg.nl

Onze services