close
Share with your friends

Het is voor organisaties om allerlei redenen van belang dat medewerkers waargenomen incidenten op een goede manier intern melden. Hierdoor worden zij adequaat geholpen, incidenten voortvarend aangepakt en in de toekomst voorkomen.

Van belang daarbij is dat een organisatie een goede gedragscode en meldregeling heeft, evenals een vangnet van vertrouwenspersonen, een meldsysteem en onderzoeksprocedures. Eveneens is het belangrijk dat er sprake is van een speak-up cultuur waarin medewerkers de verantwoordelijkheid ervaren incidenten te melden en het vertrouwen hebben dat hun melding adequaat wordt opgepakt en afgehandeld.

KPMG ondersteunt klanten bij het inrichten van al deze aspecten, zoals het ontwerpen van de juiste meldstructuur, vormgeven en bemensen van een 24/7 meldfunctie, trainen van vertrouwenspersonen, het doen van feitenonderzoek naar aanleiding van meldingen en het doorlichten van de huidige kwaliteit van de meldorganisatie en -cultuur. Ook begeleiden wij klanten in het creëren van een speak-up cultuur.

Neem contact met ons op

Muel Kaptein

Partner Forensic

KPMG Nederland

kaptein.muel@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Onze services