close
Share with your friends

De belangrijkste feiten rondom financiële fraude, wangedrag of schending van wet- en regelgeving komen hedendaags voort uit digitale informatie. Om adequaat te kunnen reageren op incidenten is onderzoek van digitale gegevens essentieel. Maar hoe haal je die belangrijke feiten uit grote bergen digitale gegevens?

KPMG Forensic heeft ruim 25 jaar ervaring met doen van (digitaal) onderzoek. Wij werken met gecertificeerde experts om de gegevens op kundige wijze veilig te stellen van bronnen zoals laptops, mobiele telefoons of (e-mail)servers. Onze forensische tools en technische kennis stellen ons vervolgens in staat om in een kort tijdsbestek de belangrijkste feiten boven tafel te krijgen. Onze werkwijze volgt een controleerbaar proces waardoor deze ook standhoudt in een eventuele juridische procedure.

Voor kleine incidenten werken wij schouder aan schouder met onze klanten om ze toegankelijke tools en begeleiding te bieden om zelf digitaal forensisch onderzoek te kunnen doen. Vervolgens kunnen onze professionals altijd bijspringen waar dat nodig is. Op deze manier komt u sneller tot inzichten bij incidenten en heeft u de risico’s beter onder controle.

Nieuws & Insights

Neem contact met ons op

Koen van der Krogt

Manager Forensic

KPMG Nederland

vanderkrogt.koen@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Onze services