close
Share with your friends

Fraude beheersen en monitoren

Fraude beheersen en monitoren

KPMG Forensic ondersteunt bij uw monitorings- en beheersingsbeleid op fraude.

KPMG Forensic ondersteunt bij uw monitorings- en beheersingsbeleid op fraude.

Weet u precies waar de frauderisico’s in uw organisatie liggen? Zijn uw analyses up-to-date of heeft u nog een analyse van 2012 op de plank? Wanneer heeft u voor het laatst geëvalueerd of deze risico’s nog naar voldoening worden beheerst? Wij zien dat veel organisaties zich bewust zijn van de mogelijkheden tot het plegen van fraude, maar dat de hiervoor ingerichte beheersmaatregelen bij nader inzien niet altijd toereikend zijn, bijvoorbeeld na een verandering in de bedrijfsvoering of bij nieuwe wet- en regelgeving.

KPMG Forensic ondersteunt bij het actualiseren van uw monitorings- en beheersingsbeleid op fraude. Hierbij staan wij samen met u stil bij wat voor u echt nodig en belangrijk is. Dit stelt u onder andere in staat om ‘in control’ te zijn en om verantwoording te kunnen afleggen aan bijvoorbeeld bestuurders, de Raad van Commissarissen, toezichthouders en de maatschappij.

Gezamenlijk brengen we geprioriteerde risico’s in kaart, waarbij de volgende vragen centraal kunnen staan: Hoe waarschijnlijk is het dat dit frauderisico zich voordoet? Wat is de impact als dit frauderisico werkelijkheid wordt? Prioritering is essentieel bij het uitvoeren van actuele risico gedreven data-analyses.

Wij vertalen uw frauderisico’s naar concrete en begrijpbare analyses, implementeren deze analyses in uw organisatie en helpen u bij de opvolging van resultaten. Afhankelijk van uw wensen, ondersteunt ons diverse team met forensische accountants en technologie specialisten u met werkzaamheden van eenmalige processcans tot zelf-lerende monitoring dashboards. Wij kiezen, afhankelijk van uw vragen, de best bij u passende tooling en brengen onze brede kennis in over fraude, processen, data vergaren en kunstmatige intelligentie, inclusief sector specifieke kennis.

Om volledig ‘in control’ te zijn is bewustwording binnen de gehele organisatie van belang. KPMG kan u ondersteunen om meer bewustwording voor frauderisico’s te creëren onder uw medewerkers en om uw bedrijfscultuur met deze inzichten te verrijken.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.
 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)