close
Share with your friends

De interactie tussen partijen in het huidige economische klimaat leidt geregeld tot geschillen en gerechtelijke procedures. Gezien de grote belangen die kunnen spelen bij het beslechten van geschillen, is het fijn als u kunt vertrouwen op een adviseur die het financiële aspect van het conflict begrijpt en u gedurende het hele proces ondersteuning kan bieden.

KPMG Forensic ondersteunt cliënten en tevens hun juridisch adviseurs, bij de financiële aspecten van een geschil. De dienstverlening heeft betrekking op het inzichtelijk uiteenzetten van feiten en omstandigheden, om u in staat te stellen te komen tot weloverwogen besluitvorming aangaande het geschil. Hierbij valt te denken aan schadeberekeningen, een rapport van feitelijke bevindingen aangaande een financieel vraagstuk of het optreden als deskundige.

Ons team kan u tijdens alle fasen van een geschil ondersteuning bieden en staat klaar om samen met u te sparren over het desbetreffende geschil. Neem voor vragen gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.  

Neem contact met ons op

Leonie Stolk

Partner Forensic

KPMG Nederland

stolk.leonie@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Onze services