close
Share with your friends

Instellingen moeten voldoen aan steeds strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CTF) en Sancties. Voorkom dat uw producten en diensten worden misbruikt voor witwassen en terrorismefinanciering en zorg voor een beheerste en integere bedrijfsvoering!

KPMG heeft brede ervaring en expertise in het opzetten van compliance frameworks bij verschillende typen organisaties, zoals banken, trustkantoren, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen. De AML/CTF en Sancties dienstverlening van KPMG Forensic bestaat onder meer uit:

 • het opzetten, evalueren en verbeteren van AML/CTF en Sancties compliance framework;
 • het opzetten, evalueren en verbeteren van beleid en procedures op het gebied van AML/CTF en Sancties;
 •  het inzichtelijk maken van processen en maatregelen teneinde effectief en efficiënt te voldoen aan relevante AML/CTF en Sancties compliance standaarden; 
 • het implementeren van transactiemonitoringsoplossingen om betalingen te filteren en witwassen te voorkomen of te identificeren binnen een groot aantal transacties; 
 • het opstellen en uitvoeren van trainings- en bewustwordingsprogramma's om het bewustzijn van medewerkers te vergroten en zo interne AML/CTF- en Sanctiestandaarden naar een hoger niveau te helpen en deze te verankeren in de organisatiecultuur; 
 • het ondersteunen bij het opstellen van de risk appetite en uitvoeren van de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA);
 • het verbeteren en valideren van Know Your Customer (KYC)/Customer Due Diligence (CDD) files;
 • het optimaliseren valideren van sanctiescreening- en transactiemonitoringsystemen;
 • het ondersteunen bij het herkennen van ongebruikelijke transacties en het rapporteren daarvan aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL); 
 • het uitvoeren van pre- and post-acquisition due diligences in het kader van fusies en overnames;
 • het bieden van ondersteuning in verbetertrajecten waarbij de toezichthouder (DNB/AFM) is betrokken.

Neem voor vragen contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Neem contact met ons op

Leen Groen

Partner Forensic

KPMG Nederland

groen.leen@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen

Onze services