Digitaal Transformeren naar een Connected organisatie

Wanneer het gaat om interacties met organisaties verwachten klanten tegenwoordig steeds meer personalisatie, gemak en snelheid. Om aan deze klantverwachtingen te voldoen – en dit winstgevend te doen – dient uw organisatie de front-, middle- en backofficeactiviteiten op elkaar af te stemmen om een ​​'Connected' ervaring te bieden. KPMG en Salesforce kunnen u helpen uw bedrijf digitaal te transformeren en succesvol te zijn in de wereld van vandaag en morgen.

De klant centraal zetten

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat klanten over steeds meer informatie beschikken en met elkaar verbonden zijn, wat leidt tot meer macht voor hen in het koopproces. Organisaties zijn genoodzaakt structuren en processen zodanig aan te passen dat de klant en diens ervaring centraal komen te staan.

De klant centraal zetten kan, afhankelijk van de sector, verschillende betekenissen hebben.

  • In de publieke sector is veel ruimte om dienstverlening aan burgers te digitaliseren en doorlooptijden van bijvoorbeeld vergunningaanvragen te verkorten. Intelligente workflows en self-serviceportalen kunnen hieraan bijdragen.
  • De pensioensector staat aan de vooravond van een enorme transformatie als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel. Marketing Automation-technologie, evenals klantsegmentatie op basis van kunstmatige intelligentie, kan helpen om de benodigde deelnemerscommunicatie optimaal te faciliteren.
  • Met de komst van nieuwe FinTech-spelers en een groeiend aanbod financiële producten door Big Tech wordt het voor bestaande banken steeds belangrijker om KYC (Know Your Customer) en andere klantprocessen te vereenvoudigen, door gebruik te maken van een toekomstbestendig digitaal platform.

Dankzij diepgaande kennis van onder andere de financiële en publieke sector, met specialismen in onder andere de verzekeringsmarkt en pensioenen, kan KPMG u adviseren over de inzet van technologie als integraal onderdeel van uw bedrijfsstrategie of Target Operation Model.

Het Connected Enterprise framework van KPMG, mede gebaseerd op onderzoek van Forrester, biedt een concrete blauwdruk voor de wijze waarop vaardigheden en systemen (middle- en backoffice) binnen een organisatie optimaal ingericht kunnen worden ter ondersteuning van de klantbeleving (frontoffice). De juiste inzet en inrichting van technologie zijn daarbij cruciaal.

Marketing, Sales en Service op één technologieplatform

Salesforce, een marktleider op het gebied van CRM (Customer Relationship Management)-platforms, helpt organisaties een ​​eenduidig, organisatiebreed beeld te creëren van iedere klant en hun interacties. De productsuite van Salesforce voor Marketing, Sales, Service en e-Commerce, ondersteund door Data Integratie en Analytics, stelt organisaties in staat een persoonlijke, optimale klantervaring te bieden via ieder kanaal.

Een snelle en sectorspecifieke implementatie

Middels Powered Enterprise helpt KPMG organisaties om Salesforce versneld te implementeren volgens ‘Leading Practices’ voor processen, rollen en verantwoordelijkheden per functioneel gebied (Sales, Marketing, Service, Finance, HR en meer) en per sector. Door gebruik te maken van het Customer 360- en MuleSoft-integratieplatform van Salesforce, kunnen KPMG-professionals u helpen front-, middle- en backofficesystemen, data en devices in de cloud met elkaar te verbinden. Versterkt door ingebouwde Artificial Intellligence- en Analytics-functionaliteiten stelt dit u in staat een optimale klantbediening, geautomatiseerde processen, en verbeterde werknemersbetrokkenheid te realiseren.

Gaat u zich binnenkort oriënteren op een nieuw CRM-platform, of wilt u meer weten over innovatieve technologie op dit gebied, dan faciliteert KPMG graag een inspiratiesessie met Salesforce of een van de andere technologiepartners.

Voor het aanvragen van een inspiratiesessie kunt u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen die u graag daarbij helpen.

Gerelateerde diensten