• 1000

Procesefficiëntie door middel van nieuwe technologieën

Organisaties staan voor de uitdaging om hun processen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarnaast is het ‘nieuwe normaal’ dat klanten belang hechten aan een efficiënte klantreis. Er zijn verschillende trends in oplossingen zichtbaar zowel op technologisch als op uitvoerend gebied. KPMG ondersteunt organisaties bij het tackelen van deze uitdagingen door hen te begeleiden bij het kiezen, implementeren en verder uitrollen van deze oplossingen.

“Technologische mogelijkheden stellen organisaties in staat om concurrerend te zijn op klantervaring en de kosten van de dienstverlening.”

Onze dienstverlening

Het is onze doelstelling om klanten zo goed mogelijk te begeleiden bij het oplossen van deze uitdagingen. Het Digital Process Excellence team adviseert en ondersteunt organisaties om kostefficiëntie te blijven realiseren en om vanuit de klantreis naar processen te kijken en daarin procesverbeteringen te realiseren. Dit doen wij met behulp van verbetermethodieken zoals Lean Six Sigma, Design Thinking en Intelligent Automation.*

Dat Intelligent Automation een significante invloed heeft op de hedendaagse bedrijfsvoering staat vast. Zoals ook een bestuurder bij een middelgrote bank in Amsterdam onderschrijft.

“Robots zijn een doorbraak geweest in de verbetering van processen en kostenbesparingen. Wij waren te klein om werk uit te besteden en nu slaan wij deze fase gewoon over.” (FD, september 2017)

Steeds meer organisaties voelen de noodzaak deze trend te volgen om zo competitief in de markt te blijven. De afgelopen jaren is een verschuiving zichtbaar binnen organisaties die Intelligent Automation steeds meer als serieuze oplossing inzetten voor het optimaliseren van processen en het verbeteren van de klantreis.

“58% van de geïnterviewde leidinggevenden gaf aan dat zij zijn gestart met een vorm van automatisering. Van deze groep gaf 38% aan dat zij in de pilotfase zaten, 12% dat zij aan het implementeren waren (10-50 processen) en 8% gaf aan dat zij meer dan 50 processen aan het automatiseren waren. Dit is twee keer zo veel als in 2018.” (Harvard Business Review, december 2019)

Ruime ervaring in Intelligent Automation

KPMG heeft ruime ervaring in het adviseren en implementeren van Intelligent Automation en heeft inmiddels een grote groep organisaties ondersteund bij het realiseren van procesoptimalisaties en efficiëntere klantervaringen. Zo ervaarden ook de volgende twee organisaties de voordelen van Intelligent Automation. 

Bij deze klant heeft KPMG geholpen bij de volledige uitrol en implementatie van RPA. Bij een eenmalige grootschalige calamiteit was direct een eenmalige actie nodig om de bedrijfsvoering doorgang te laten vinden. De robots bleven non-stop werken en hebben hierdoor een enorme piekbelasting opgevangen en meer dan 1000 uur bespaard.

Bij deze klant heeft KPMG ondersteund bij de implementatie van RPA en de optimalisatie van de volledige back-office. Ook heeft KPMG middels het toepassen van iBPMS organisatiebreed processen en gerelateerde data verenigd over applicaties wereldwijd. Dit betekende dat werknemers zich konden richten op waarde toevoegende activiteiten, processen met 75% werden versneld, operationele kosten drastisch werden verminderd, zichtbaarheid in processen werd vergroot en nieuwe kansen werden geïdentificeerd.

Procesoptimalisatie met de juiste technologie

Meer weten over hoe uw backoffice processen kan verbeteren met de inzet van de juiste technologie op de juiste manier? Download de brochure voor meer informatie.

Ons team

Procesoptimalisaties zijn als een complexe puzzel, waarin de verschillende oplossingen en technologieën die het Digital Process Excellence team biedt de puzzelstukken zijn. Er zijn meerdere puzzelstukken die op dezelfde plek passen, maar afhankelijk van de organisatie past niet elk stukje even mooi. Het Digital Process Excellence team helpt om de mooiste stukken met elkaar te combineren en zo een optimaal resultaat te leveren. Want door een combinatie van experts in Lean, IT en Low-code software zijn wij niet alleen in staat om u van gedegen advies te voorzien, maar kunnen wij ook uw implementatiepartner zijn die u van plan tot go-live ondersteunt.

*In essentie is Intelligent Automation een bundeling van opkomende nieuwe technologieën, zoals Robotic Process Automation (RPA), Process Mining en iBPMS, die het volledig herontwerpen van processen met een focus op klantervaring en efficiëntie combineert met andere technologieën. Het is een discipline van procesverbetering en nieuwe technologieën die medewerkers ondersteunt door repetitieve en routinematige handelingen te elimineren en het kan de klantervaring drastisch verbeteren door contactmomenten te simplificeren en het proces te versnellen.

Neem contact met ons op

Joris Juttmann

Partner
KPMG Nederland
juttmann.joris@kpmg.nl
+31 20 656 7916

Dimitri Sloof

Partner
KPMG Nederland
sloof.dimitri@kpmg.nl
+31 20 656 4456

Neem contact met ons op