close
Share with your friends

IFRS App

IFRS App

De app maakt het mogelijk om in grote lijnen vertrouwd te raken met IFRS.

De app maakt het mogelijk om in grote lijnen vertrouwd te raken met IFRS.

Deze applicatie is een aanvulling op het onderdeel Training. Deze App is gratis beschikbaar en maakt uw onderneming op een snelle manier wegwijs in IFRS en verschaft u snel antwoord op de vragen over IFRS. De App is gebaseerd op een samenvatting van de publicatie ‘Insights into IFRS’. Een uitgave die gemaakt is door KPMG’s Audit Committee Institute om commissarissen en het management van een onderneming meer inzicht te geven in de werking van de verslaggevingsregels.

De App maakt het mogelijk om in grote lijnen vertrouwd te raken met IFRS. Het grote voordeel is dat de App veel toegankelijker is dan traditionele publicaties. De App beschikt over een glossary met begrippen die door middel van links nader worden verklaard, maakt gebruik van ‘decision trees’ waarmee accountingvraagstukken uitgewerkt kunnen worden en bevat een uitgebreide zoekfunctie.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)