close
Share with your friends

Overweeg je om openbaar te gaan?

De start van een beursgang (IPO) en het met succes afronden daarvan, vereist een strategische planning, begrip en aanpak van de potentiële risico's in een dergelijk proces.

Een IPO is een belangrijke gebeurtenis in de levenscyclus van een bedrijf. Een beursgang kan de financiële kracht van een bedrijf vergroten, kapitaal verschaffen om groei te financieren, talent aantrekken en behouden via aandelenparticipaties, en het profiel van het bedrijf versterken. Een IPO is echter niet voor iedere onderneming de juiste strategie. Een IPO brengt een nieuwe reeks uitdagingen met zich mee, waaronder nieuwe vereisten voor financiële verlsaggeving en interne controle, aanpassing van de boekhouding, wijze van bestuur en opzet van processen.

Belangrijke uitdagingen

Een IPO vraagt ​​om intensieve voorbereidende maatregelen die veel van een onderneming vragen en vaak onder grote tijdsdruk moeten worden uitgevoerd. Hoewel bedrijven met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd in hun IPO proces, leert onze ervaring dat de gemeenschappelijke thema's zijn:

Omgevang van middelen

Het IPO-proces vereist intensieve inspanningen gedurende langere perioden met strakke deadlines. U moet ook uw aandacht vestigen op het runnen van het bedrijf. Het is buitengewoon belangrijk om over voldoende aanvullende middelen te beschikken om te kunnen voldoen aan de "Business As Usual"-vereisten en de extra werklast die het IPO-proces met zich meebrengt.

Informatie
Het IPO-voorbereidingsproces omvat het identificeren, beoordelen en verwerken van veel informatie die aan het ondersteunende dealteam moeten worden verstrekt en deel uitmaken van de relevante IPO-documenten. Dit vereist veel analyse en tijd van uw onderneming. Uw huidige teams hebben wellicht niet voldoende capaciteit en de benodigde vaardigheden om hiermee om te kunnen gaan.

Relevante vaardigheden
Gezien de complexiteit die met een IPO gepaard gaat, heeft u een reeks bekwame medewerkers of professionals nodig om uw IPO-proces te ondersteunen, voor financiële rapportages, belastingen, juridische zaken, interne controles, relaties met investeerders, etc. Het inhuren van al deze vaardigheden en het opbouwen van een intern team kan op korte termijn niet haalbaar zijn.

Coördinatie
Met een naadloos voorbereidingsproces, kan het dealteam ervoor zorgen dat de talrijke werkstromen gestroomlijnd werken. Degelijk en zorgvuldig projectmanagement is een must om te zorgen voor een succesvolle en tijdige voltooiing van alle vereiste taken en om dubbel werk te voorkomen.

Met het oog op deze uitdagingen en complexiteit heeft u een betrouwbare, onafhankelijke IPO-adviseur nodig die u door het hele proces kan begeleiden en u kan ondersteunen bij uw IPO-reis.

SPAC

SPAC is voor veel ervaren managementteams en sponsors een geprefereerde manier geworden om bedrijven naar de beurs te brengen. Bijgevoegd vindt u onze flyer en brochure met informatie over een SPAC-transactie en hoe we u bijstaan in een dergelijk proces. 

Hoe kan KPMG helpen

Bij KPMG hebben we alle relevante vaardigheden samengevoegd tot een brede oplossing om u alle ondersteuning en antwoorden te bieden die u nodig heeft bij het evalueren van uw IPO-reis. We bieden een breed scala aan adviesdiensten om u te helpen bij uw IPO.

Wij kunnen u helpen bepalen of een IPO de juiste optie voor u is. We voeren een grondige beoordeling van de IPO-readiness uit, waarbij we uw bedrijf leren kennen door uw behoeften en potentiële observaties te identificeren. Wij helpen u bij het ontwikkelen van uw 'equity story, ervoor te zorgen dat uw financiële overzichten voldoen aan de wettelijke vereisten, u te adviseren over uw belastingstructuur en door een structuur te ontwikkelen met robuuste en veerkrachtige interne controles. We bereiden u voor op de IPO, maar ook na de beursgang ondersteunen we u om ervoor te zorgen dat u over de juiste structuur beschikt om effectief als beursgenoteerd bedrijf te opereren.

Onze professionals hebben IPO-ervaring en kunnen helpen met technische ondersteuning bij het zeker stellen van de wettelijke vereisten. Wij kunnen u helpen met een efficiënte benadering voor financiële informatie die in het prospectus en periodieke deponeringen moeten worden vermeld.

KPMG is goed gepositioneerd om bedrijven wereldwijd van dienst te zijn. Ons internationale KPMG netwerk kan ondersteunen bij grensoverschrijdende transacties. Ook kunnen zij van dienst zijn in het leveren van toegevoegde waarde in het IPO-proces.

Herman van Meel

Partner Capital Markets
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7222
vanmeel.herman@kpmg.nl

Patrick van Schijndel

Associate partner Capital Markets
KPMG Nederland
+31 (020) 656 7308
vanschijndel.patrick@kpmg.nl