close
Share with your friends
IFRS

IFRS

IFRS

Regelgevende instanties introduceren nieuwe financiële verslaggevingsstandaarden die van grote invloed kunnen zijn op de financiële verslaggeving van uw bedrijf. Dit vraagt in veel gevallen om aanpassingen van operationele processen (waaronder afsluitings- en rapportageprocessen), het ontsluiten van nieuwe data, het aanpassen van de (financiële) IT systemen en interne en externe financiële rapportages. De toenemende complexiteit en voortdurend veranderende regelgeving stellen hoge eisen aan uw medewerkers, waarbij de juiste training en ondersteuning van essentieel belang is. Enkele problemen waar u tegen aan kunt lopen bij de transitie naar en implementatie van nieuwe financiële verslaggevingsstandaarden:

  • Het juist en volledig beoordelen van de effecten van nieuwe standaarden voor financiële instrumenten (IFRS 9), omzet verantwoording (IFRS 15), lease accounting (IFRS 16) of verzekeringscontracten (IFRS 17);
  • Het plannen en voorbereiden van de implementatie van een nieuwe verslaggevingsstandaard.
  • Het implementeren van de nieuwe standaard in de (financiële en operationele) IT systemen; en
  • Ondersteunen bij de bredere bedrijfsimplicaties, bijvoorbeeld op gebied van tax, HR, financiering, internal control en management informatie.

Contact

Wij helpen u met het implementeren van nieuwe verslaggevingsstandaarden zoals IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 15 / ASC 606 Revenu from contracts with customers, IFRS 16 / ASC 842 Leases, en IFRS 17 Insurance contracts in uw financiële verslaggeving en bedrijfsprocessen.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Ruben Rog, partner Capital Markets and Accounting Advisory Services.

U kunt ook contact opnemen met één van onze IFRS specialisten:

Lees ook meer over hoe KPMG organisaties inzicht geeft in het verhaal achter de data en cijfers.

IFRS

Lees meer....

Een overzicht van relevante artikelen.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.