close
Share with your friends

GAAP conversies

GAAP conversies

Ondersteuning bij de conversie van de verslaggevingsstandaarden in uw organisatie.

Ondersteuning bij de conversie van de verslaggevingsstandaarden in uw organisatie.

Bent u bezorgd over de invloed van een conversie naar een andere verslaggevingstandaard op uw jaarrekening en bedrijfsvoering? Wij geloven dat ondernemingen een conversie van de verslaggevingsstandaard moeten zien als meer dan uitsluitend een verslaggevingsvraagstuk.

Met onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij u ondersteunen met het inzichtelijk maken hoe een verandering in de verslaggevingsstandaard van invloed is op uw jaarrekening(proces) en welke (complexe) verslaggevingskeuzes mogelijk dan wel voorgeschreven zijn. Daarbij vertalen wij deze veranderingen naar concrete acties binnen uw bedrijfssystemen, processen, personeel en bedrijfsvoering. Wij doen dit door u te ondersteunen bij:

  • Het uitvoeren van een initiële impact analyse, waarin de verschillen tussen IFRS, US GAAP en NL GAAP inzichtelijk worden gemaakt;
  • Het identificeren van belangrijke verslaggevingsverschillen en de verwachte impact op de winst- en verliesrekening, eigen vermogen, management informatie en KPI’s;
  • Het verstrekken van advies op het gebied van projectmanagement van een GAAP conversie;
  • Ondersteuning bij het mitigeren van onbedoelde consequenties van een conversie, bijvoorbeeld op het gebied van beloning, convenanten en dividend etc.

Wij identificeren de belangrijke verslaggevingsverschillen voor uw onderneming tussen IFRS, US GAAP en Dutch GAAP en helpen u met de conversie van jaarrekeningen, management informatie en KPI’s.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)