close
Share with your friends

Niet succesvol kunnen innoveren kan de continuïteit van een organisatie in gevaar brengen. In een vroeg stadium wordt het succes van innovatie bepaald: zonder idee is er helemaal geen innovatie. Er zijn duizenden mensen die uw organisatie kunnen helpen bij het ontwikkelen van uw idee en de implementatie eenvoudiger te maken. De uitdaging ligt in het verbinden van mensen met de juiste kennis zodat beter gebruik gemaakt wordt van de aanwezige expertise. Innovatie wordt dan sneller en goedkoper.

KPMG Innovation Factory’s Idea Challenge aanpak en Power Ideas Together™ software stelt organisaties in staat om het volledige potentieel van de collectieve denkkracht van iedereen binnen en zelfs buiten de organisatie te benutten. Op inspirerende wijze worden grote groepen personen aangesproken om hun ideeën te delen en te verrijken en daarmee de uitdagingen van de organisatie aan te pakken.

Hierdoor is uw organisatie in staat om:

  • kosten te reduceren door het stroomlijnen van het innovatieproces, omdat u beter gebruik maakt van de aanwezige kennis en expertise;
  • nieuwe producten sneller op de markt te zetten die beter aansluiten bij de wensen van de markt;
  • grotere betrokkenheid en brede steun voor verandering en implementatie van de betrokken werknemers te genereren, waardoor een meer flexibele organisatie ontstaat.

KPMG Innovation Factory is een bewezen aanpak die al vele jaren wordt gebruikt door een groot aantal nationale en internationale organisaties. Door de succesvolle combinatie van onze expertise, ondersteund door eenvoudig te gebruiken, hoogkwalitatieve software en ons wereldwijde netwerk van ervaren adviseurs, kunnen wij u, waar dan ook, helpen. Wij zijn er van overtuigd dat elke organisatie een Innovation Factory kan worden.