close
Share with your friends

Omgaan met snel veranderende marktontwikkelingen

De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op. In het huidige tijdperk kunnen bedrijven alleen succesvol zijn als ze zich makkelijk aanpassen aan die ontwikkelingen en flexibel inspelen op veranderend klantgedrag. Een optimaal werkend ERP-systeem is daarbij cruciaal.  

Lappendeken van ERP-systemen

Bij organisaties groeit de behoefte het potentieel van technologieën als AI, robotisering, cloud en machine learning volledig te benutten. Een optimaal werkend Enterprise Resource Planning-systeem (ERP) is een belangrijke basis om deze groei mogelijk te maken. Organisaties hebben nu echter vaak een lappendeken aan – verouderde – ERP-systemen, veroorzaakt door bijvoorbeeld overnames of fusies in het verleden. Dit remt hen in hun bedrijfsvoering en groei. Veel bedrijven verwachten de komende jaren dan ook serieuze investeringen in ERP te doen.

Nieuwe kansen en verdienmodellen

ERP opent nieuwe kansen en verdienmodellen en is onontbeerlijk bij snelle overnames, reorganisaties en groei van bedrijven. Een up-to-date ERP-systeem maakt uw organisatie wendbaar. Maar het implementeren of optimaliseren van een ERP-systeem is een kostbaar, tijdrovend en complex traject met vaak ingrijpende gevolgen voor de organisatie en medewerkers. Niet voor niets verschijnen met enige regelmaat berichten in de media over ERP-implementaties die uitliepen op een fiasco waarmee miljoenen euro’s waren gemoeid.

Ontzorgen met kennis en ervaring

KPMG ziet het ERP-systeem als een essentiële component binnen een organisatie om vooruitgang te waarborgen, dat alleen functioneert als business-vraagstukken, technologie en de menselijk factor goed samenwerken. Ons multidisciplinaire team van specialisten heeft decennialange ervaring met ERP-trajecten en inzicht in de nieuwste applicaties van onder meer marktleiders SAP en Microsoft Dynamics. Zij hebben zich bovendien bewezen in complexe, grootschalige end-to-end implementaties.

KPMG is dan ook de aangewezen partij om ERP-systemen te implementeren en bedrijven op dit vlak te adviseren. Wij geven daarnaast onafhankelijk advies bij de selectie van de juiste pakketten en modules, begeleiden strategische vraagstukken en ondersteunen u bij het optimaliseren en herinrichten van uw IT-systemen en transformatie naar de Cloud.

Valkuilen

Met tientallen omvangrijke ERP implementaties per jaar weet KPMG wat de valkuilen zijn en hoe je ERP maximaal kunt benutten. Veel geziene fouten zijn bijvoorbeeld:

  • Het belang van verandermanagement wordt onderschat: om een ERP-transformatie goed te laten verlopen is het essentieel ook businessvraagstukken en alle stakeholders vanaf het begin te betrekken. Regelmatig wordt onvoldoende aandacht besteed aan het begeleiden van de stakeholders. Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat medewerkers begrijpen wat een ERP-transformatie voor hen betekent en met welke veranderende werkzaamheden zij te maken krijgen. Zij moeten daarin gericht getraind en ondersteund worden.
  • Onvoldoende aandacht voor (Master) Data Management. Organisaties hebben vaak een schat aan gegevens - over bijvoorbeeld hun leveranciers, klanten en producten. Al die data moeten worden geharmoniseerd en ingericht in ERP systemen, wat allerlei onverwachte dilemma’s mee zich meebrengt.
  • Integratie is veel complexer en tijdrovender dan gedacht. Voor een optimale en geïntegreerde werking, moeten ERP-systemen worden gekoppeld aan andere systemen middels interfaces. Het grondig analyseren en doortesten van alle informatiestromen op een detaillistisch niveau kan tot onvoorziene situaties leiden.  

KPMG: end-to-end begeleiding

Onze experts behoeden u voor deze en andere valkuilen. Zij helpen u met het opstellen van een business case rondom ERP en deze te vertalen naar concrete beslissingen en acties. Zij gaan niet alleen met de IT-verantwoordelijke om de tafel, maar kijken kritisch naar de wijze waarop de organisatie is ingericht en hoe bedrijfsveranderingen inwerken op de verschillende lagen van de onderneming. Op basis daarvan bepalen zij samen met u de beste strategie en roadmap om ERP toekomstbestendig uit te rollen en pakken vervolgens graag de rol om de ERP-transformatie end-to-end te begeleiden.

Hierbij maken we gebruik van onze Powered Enterprise aanpak voor SAP en Microsoft. Om de prestaties, efficiëntie en waarde van uw processen te maximaliseren, combineert Powered Enterprise diepgaande industrie- en proceskennis, een voorgeconfigureerd S/4HANA of Dynamics systeem, cloudtechnologie en robot­proces­automatisering.

Met ruim 205.000 medewerkers in 144 landen kan KPMG u zowel lokaal als wereldwijd ondersteunen. Diepgaande kennis van uw branche maar ook specifieke kennis van lokale wet- en regelgeving hebben wij gegarandeerd in huis. Niet voor niets begeleiden onze multidisciplinaire teams ook veel multinationals in hun ERP-transformatie.  

Quality Assurance en Risk Management

KPMG vervult vanwege haar ruime ervaring met ERP-implementaties ook geregeld een Quality Assurance-rol. Vanwege de complexiteit, reikwijdte en benodigde investeringen van ERP doen bedrijven er verstandig aan een onafhankelijke specialist mee te laten kijken met de implementerende partij. Consultants van KPMG kijken kritisch naar de kwaliteit, voortgang en het risicoprofiel van de implementatie en rapporteren aan de stuurgroep. De ERP-transformatie wordt vanuit diverse invalshoeken bekeken. Is de kwaliteit van projectmanagement toereikend, zijn de processen voldoende doordacht, werkt de techniek adequaat, is datamigratie afdoende getest? en zijn de mensen voorbereid op hun nieuwe rol en een nieuw systeem? Onze experts verstaan de kunst om in korte tijd tot de kern te komen zodat u aanvullende inzichten krijgt om de implementatie bij te sturen.  

Neem contact op met onze specialisten

Bram Coolen
Partner Enterprise Solutions

Gerben de Roest
Partner Enterprise Solutions, SAP

Joop van Es
Partner Enterprise Solutions, SAP

Colin Hanekamp
Partner Enterprise Solutions, Microsoft    

Gerelateerde artikelen