Een (agile) digitale transformatie vereist een strakke maar 'light weight' governance 
Gezien de omvang en onvoorspelbaarheid van digitale transformaties adviseert KPMG bijna altijd om de transformatie op een agile manier uit te voeren. Teams worden daarbij gestimuleerd om met zoveel mogelijk autonomie samen te werken om de doelen te bereiken. De governance is daarbij dan ook anders dan bij traditionele (Prince2/MSP) programma’s en meer gericht op het sturen op samenhang en het faciliteren van de (agile) teams. KPMG is van mening dat een traditioneel ‘Prince2 PMO’ daarom niet langer passend is.

Een 'lean en mean' Digital Transformation Office om de executiekracht te vergroten 
Onze ervaring leert dat het inrichten van een ‘lean en mean’ Digital Transformation Office (DTO) aansluit bij de agile werkwijze en zelfs essentieel is om versnelling te realiseren en de succeskans van de transformatie te vergroten. Een DTO:

 1. Helpt de teams bij het neerzetten van een uniforme en good practice way of working.
 2. Creëert overzicht en borgt integraliteit over de diverse (agile) teams heen.
 3. Drijft de executie van de transformatie, maar laat het eigenaarschap bij de (agile) teams.
 4. Meet en monitort het realiseren van business value van de Digitale Transformatie.
 5. Fungeert als het transformatie competence center op gebied van werkwijze, aanpak, tooling en templates.

KPMG helpt u met het opzetten, inrichten en uitvoeren van uw Digital Transformation Office. KPMG heeft een aanpak die toepasbaar is voor een (scaled-) agile omgeving als een meer hybride vorm waar een organisatie haar sturing niet op een agile wijze heeft ingericht. Concrete deliverables zijn bijvoorbeeld:

 • Pragmatische methodiek om initiatieven (‘epics’) te prioriteren.
 • Metrics en dashboards om voortgang, risico’s, snelheid en business value te meten gekoppeld aan het budget.
 • Integrale en portfolio roadmap/backlog.
 • Training en coaching in agile ‘way-of-working’.
 • Faciliteren van impactvolle alignment workshops (bijv. ‘Program Increment sessions’).
 • Stakeholderanalyse, management en communicatie (intern en extern).
 • Adviseren over en inrichten van tooling (bijv. Jira, Confluence, Slack).

KPMG heeft getrainde professionals, die de agile werkwijzes kennen en in staat zijn dit in te passen in de bredere organisatie-context. Zodra dat wenselijk is dragen wij de werkzaamheden over aan uw organisatie.

Door de Digitale Transformatie goed te organiseren helpen wij u om daadwerkelijk waarde uit Digital te halen!