• 1000

Juist wanneer het draait om een geformaliseerd (complex) proces dat herhaaldelijk wordt uitgevoerd, wordt het digitaliseren ervan aantrekkelijk. Wanneer bij decentrale uitvoering van het proces de verzamelde gegevens centraal kunnen worden opgeslagen verhoogt dat niet alleen de effectiviteit, maar biedt het een schat aan informatie. Het Qubus platform is een web-based applicatie die specifiek voor dit doel is ontwikkeld.

Er zijn veel situaties denkbaar waarin er behoefte is binnen organisaties om (periodiek) informatie te verzamelen ten behoeve van een controleprotocol, personal compliance monitoring of het naleven van interne richtlijnen of externe wet- en regelgeving. In toenemende mate ontstaat binnen sommige sectoren tevens de noodzaak om in het kader van regelgeving transparantie en inzicht te bieden aan toezichthouders. Bovenstaande voorbeelden hebben één belangrijk gemeenschappelijk kenmerk: het proces draait om het verzamelen van input van personen, of het nu om kennis, informatie, meningen of een oordeel gaat. De meest praktische manier om dit te doen is door het stellen van vragen en het registreren van antwoorden hierop. Dit uit zich vaak in producten als checklists, vragenlijsten, self-assessments, of benchmarks.

Het Qubus-platform biedt de mogelijkheid om bovenstaande processen eenvoudig in te richten en te ontsluiten naar de eindgebruikers. Ten opzichte van andere oplossingen biedt het platform de volgende onderscheidende voordelen:

  • Uitgebreide modellering van processtappen: geen enkel proces is gelijk. Om ervoor te zorgen dat uit te voeren taken volledig, in de juiste volgorde en door de juiste personen worden uitgevoerd of gereviewd biedt het platform uitgebreide workflowondersteuning.
  • Flexibel autorisatiebeheer: onlosmakelijk verbonden aan een goed proces is goed autorisatiebeheer. Qubus biedt volop mogelijkheden om op basis van rollen en daarbij behorende taken toegangsrechten in te regelen.
  • Krachtige rapportagemogelijkheden: voor het ontsluiten van gegevens en het maken van de juiste doorsnedes uit de verzamelde informatie heeft de applicatie verschillende standaardrapportages ingebouwd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om maatwerkrapportages in te richten.

Qubus heeft een flexibel licentiemodel en kan daardoor on-premise worden geïnstalleerd of als SaaS-oplossing worden aangeboden. U kunt ervoor kiezen om Qubus zelf in te richten, maar KPMG consultants kunnen u daarbij tevens ondersteunen.

Neem contact op met onze specialisten

Joost Koedijk

Partner
KPMG Nederland
koedijk.joost@kpmg.nl

Sipke Vijver

Senior manager
KPMG Nederland
vijver.sipke@kpmg.nl

Meer artikelen en blogs