close
Share with your friends
Data & Analytics

Waarom KPMG

Waarom KPMG

De focus van onze experts is gericht op het gebruik van data gestuurde technologieën bij het oplossen van complexe organisatorische vraagstukken. Elke dag zetten onze professionals hun diepgaande branche- en proceskennis in bij het ontwikkelen van analytische en automatiseringsoplossingen. Dat betekent dat ze voortdurend bezig zijn met het transformeren van bedrijfs- en operationele modellen over het volledige spectrum van de waardeketen heen.

Wij weten dat innovatie uit alle richtingen komt en hebben daarom een robuust ecosysteem opgezet dat implementatiesnelheid stimuleert, wereldwijde schaalgrootte geeft, en toegang biedt tot de nieuwste technologie en inzichten. Dat is wat ons anders maakt.

Data gestuurde technologieën zijn ingebed in alles wat KPMG doet. Wij gebruiken data, analytics, intelligente automatisering en kunstmatige intelligentie bij het ontwikkelen en leveren van oplossingen die de organisatie van onze klanten transformeren naar een data gedreven organisatie.

Met een wereldwijd netwerk van meer dan 12.500 experts - waaronder datawetenschappers en ingenieurs - coördineert KPMG alles van 'achter de schermen' om het tempo en de waarde van een data gedreven organisatie te verhogen. Dit center of excellence op het gebied van data en analyse, genaamd KPMG Lighthouse,  biedt gespecialiseerde hulpmiddelen aan lokale teams op data, analytics, AI en intelligent automation. KPMG Nederland speelt een belangrijke rol in het Lighthouse team.

Global Ecosystem: Werken met strategische partners

Omdat technologie zich razendsnel ontwikkelt, hebben organisaties behoefte aan een team dat het tempo bij kan houden. De data gestuurde technologieën van KPMG zijn ontworpen om actueel te blijven. Daarnaast heeft KPMG strategische allianties gesloten met onder andere Microsoft, IBM Watson, Synerscope, Celonis en Google om tools en methodologieën te ontwikkelen, waardoor een groter marktbereik, meer waarde en schaalbaarheid mogelijk worden.

Als aanvulling op onze oplossingen, innoveren wij samen met onze partners, geavanceerde platforms en toepassingen op het gebied van data- en analytics en kunstmatige intelligentie, om klanten te helpen hun onderneming digitaal te transformeren.

Hoe kun je vertrouwen op data en de algoritmen?

We stevenen af op een wereld waarin gedrag en beslissingen in grote mate beïnvloed worden door data. Maar wat als data-analyse resulteert in verkeerde beslissingen? Of als je niet over de juiste data, algoritmen of processen beschikt om de juiste conclusies te trekken?

Veel organisatie worden steeds meer afhankelijk van data en de beslissingen die aan de hand van de data analyses worden genomen. Wij zien in toenemende mate dat vertrouwen in data analyse onder druk staat en extra aandacht heeft bij beleidsmakers, toezichthouders en diverse consumentenorganisaties. Echter in hoeverre weet je als organisatie dat je de juiste data genereert, de juiste inzichten hebt en op de juiste manier waarde toevoegt aan je organisatie. Data en algoritmen waar je blind op kunt vertrouwen. En waarmee je zeker weet dat de inzichten die je ermee verkrijgt de juiste zijn, toegesneden op de uitdaging, sturend naar de beste oplossingen. Oplossingen die kloppen, die duurzaam waarde creëren, kosten besparen, rendement verhogen en risico's beperken.

KPMG biedt inzichten om op een vertrouwde en betrouwbare manier om te gaan met data en analyse.