close
Share with your friends

Hoe data gedreven is uw organisatie eigenlijk?

Pas als data wordt omgezet in relevante inzichten ontstaan er mogelijkheden om waarde te creëren. Met sterke en betrouwbare data-analyses, heldere interpretatie en de juiste data-governance helpt KPMG u om groei te realiseren, uw prestaties te verbeteren en de risico’s te managen. Zodat u resultaten kunt evalueren, doordachte toekomstscenario’s kunt plannen en zo een voorsprong op de concurrentie neemt.

Om de belofte waar te maken is een beheerste inzet van hoogwaardige technologie zoals Artificial Intelligence (AI) nodig én een organisatie die fit for purpose is om de mogelijkheden van data structureel te benutten.

The mature and leading organizations show that the new reality demands a data-driven approach for everything: let the data work for us, instead us for the data. Read our whitepaper "The importance of a data mature organization in the new reality" and gain insights on how to create strategic and sustainable value from Data & Analytics.


Maurice op het Veld
Partner Partner and Head of Data & Analytics
KPMG in the Netherlands

Het belang van een datagedreven organisatie

Ondanks de groeiende behoefte om data te verzamelen, bewaren, rapporteren en analyseren heeft 79% van het Nederlandse bedrijfsleven moeite met de implementatie van een datagedreven operatie. De mogelijkheid om data te begrijpen, gebruiken, analyseren en van daaruit dagelijkse werkzaamheden te beredeneren, is de grootste uitdaging voor een datagedreven cultuur. Tegelijkertijd blijkt dat een datagedreven operatie nog teveel beperkt blijft tot bijvoorbeeld de Finance, Sales en Marketing afdelingen. Dat komt de consistente kwaliteit van gegevens die bedrijfsbreed inzetbaar kunnen zijn niet ten goede, zo leert de uitkomst van ons online onderzoek in the whitepaper “The importance of a data mature organization in a new reality“ onder meer dan 100 functionarissen van uiteenlopende grootzakelijke organisaties binnen verschillende sectoren.

Hoe wij kunnen helpen

Zo’n ontwikkeling naar een datagedreven organisatie vraagt in onze visie van elke organisatie om een holistische aanpak, met aandacht voor 7 domeinen. Door gebalanceerd aandacht te geven aan deze domeinen – zowel in strategie als uitvoering – komen ideeën voor het gebruik van data daadwerkelijk van de tekentafel naar de praktijk. Het model legt nadrukkelijk bloot dat succes niet alleen afhangt van hoogwaardige technologie maar ook (en soms vooral) van de zachtere aspecten zoals de organisatiecultuur.

Wij helpen onze klanten om hun organisatie succesvol digitaal te transformeren door het combineren van datagestuurde technologie en onze omvangrijke domeinkennis. Het wereldwijde KPMG netwerk zorgt ervoor dat we u ook op lokaal niveau van expertise kunnen voorzien.

data model

KPMG’s strategic pillar model for a data-driven organization.

Wilt u weten waar verbeterpunten liggen op het gebied van data technologie? Met onze Architecture Reference Scan (ism Microsoft) geven we u in korte tijd concrete inzichten.

Hoe kun je vertrouwen op data en de algoritmen?

We stevenen af op een wereld waarin gedrag en beslissingen in grote mate beïnvloed worden door data. Maar wat als data-analyse resulteert in verkeerde beslissingen? Of als je niet over de juiste data, algoritmen of processen beschikt om de juiste conclusies te trekken?

Veel organisatie worden steeds meer afhankelijk van data en de beslissingen die aan de hand van de data analyses worden genomen. Wij zien in toenemende mate dat vertrouwen in data analyse onder druk staat en extra aandacht heeft bij beleidsmakers, toezichthouders en diverse consumentenorganisaties. Echter in hoeverre weet je als organisatie dat je de juiste data genereert, de juiste inzichten hebt en op de juiste manier waarde toevoegt aan je organisatie. Data en algoritmen waar je blind op kunt vertrouwen. En waarmee je zeker weet dat de inzichten die je ermee verkrijgt de juiste zijn, toegesneden op de uitdaging, sturend naar de beste oplossingen. Oplossingen die kloppen, die duurzaam waarde creëren, kosten besparen, rendement verhogen en risico's beperken.

KPMG biedt inzichten om op een vertrouwde en betrouwbare manier om te gaan met data en analyse. Lees hieronder meer over onze inzichten.

Laatste inzichten

Neem contact op met onze specialisten