close
Share with your friends

Pas als data wordt omgezet in relevante inzichten ontstaan er mogelijkheden om waarde te creëren. Met sterke en betrouwbare data-analyses, heldere interpretatie en de juiste data-governance helpt KPMG u om groei te realiseren, uw prestaties te verbeteren en de risico’s te managen. Zodat u resultaten kunt evalueren, doordachte toekomstscenario’s kunt plannen en zo een voorsprong op de concurrentie neemt.

Om de belofte waar te maken is een beheerste inzet van hoogwaardige technologie zoals Artificial Intelligence (AI) nodig én een organisatie die fit for purpose is om de mogelijkheden van data structureel te benutten.

Transformeren naar een datagedreven organisatie

Data zit in ons DNA. Dat maakt dat we u kunnen helpen van strategie tot en met executie. Meer dan 12.500 KPMG professionals helpen organisaties dagelijks om waarde te creëren met data en analyses. Onder hen bevinden zich onder meer gepromoveerde data-experts die unieke ervaring hebben opgedaan bij CERN, business en sector experts en specialisten die data-analyseprojecten efficiënt managen en zorgen voor een data gedreven organisatie. Het internationale data en analytics center of excellence, genaamd KPMG Lighthouse, biedt gespecialiseerde hulpmiddelen aan lokale teams op data, AI, analytics en Intelligent automation.

Hoe data gedreven is uw organisatie eigenlijk? Wat is de uw data maturity in vergelijking met uw peers?  Wij geven uw dat inzicht met behulp van de KPMG Data Maturity Assessment. 

Zo’n ontwikkeling naar een datagedreven organisatie vraagt in onze visie van elke organisatie om een holistische aanpak, met aandacht voor 7 domeinen. Door gebalanceerd aandacht te geven aan deze domeinen – zowel in strategie als uitvoering – komen ideeën voor het gebruik van data daadwerkelijk van de tekentafel naar de praktijk. Het model legt nadrukkelijk bloot dat succes niet alleen afhangt van hoogwaardige technologie maar ook (en soms vooral) van de zachtere aspecten zoals de organisatiecultuur.

Wij helpen onze klanten om hun organisatie succesvol te transformeren door het combineren van datagestuurde technologie en onze omvangrijke domeinkennis. Het wereldwijde KPMG netwerk zorgt ervoor dat we u ook op lokaal niveau van expertise kunnen voorzien.

7 pillaar model

Hoe kun je vertrouwen op data en de algoritmen?

We stevenen af op een wereld waarin gedrag en beslissingen in grote mate beïnvloed worden door data. Maar wat als data-analyse resulteert in verkeerde beslissingen? Of als je niet over de juiste data, algoritmen of processen beschikt om de juiste conclusies te trekken?

Veel organisatie worden steeds meer afhankelijk van data en de beslissingen die aan de hand van de data analyses worden genomen. Wij zien in toenemende mate dat vertrouwen in data analyse onder druk staat en extra aandacht heeft bij beleidsmakers, toezichthouders en diverse consumentenorganisaties. Echter in hoeverre weet je als organisatie dat je de juiste data genereert, de juiste inzichten hebt en op de juiste manier waarde toevoegt aan je organisatie. Data en algoritmen waar je blind op kunt vertrouwen. En waarmee je zeker weet dat de inzichten die je ermee verkrijgt de juiste zijn, toegesneden op de uitdaging, sturend naar de beste oplossingen. Oplossingen die kloppen, die duurzaam waarde creëren, kosten besparen, rendement verhogen en risico's beperken.

KPMG biedt inzichten om op een vertrouwde en betrouwbare manier om te gaan met data en analyse. Lees hieronder meer over onze inzichten.

Neem contact op met onze specialisten

Maurice op het Veld
Partner Data & Analytics

Ruben de Wolf
Partner Data & Analytics, AI

Sander Klous
Partner Data & Analytics, AI in control

Chris Hoffman
Director Data & Analytics, Data management

Nieuws en Insights