Kennis van zaken wanneer u die nodig heeft

Het onderhouden van een vertrouwensrelatie met uw klanten en medewerkers is essentieel voor een langdurig succesvolle organisatie. Om deze in stand te houden, kunt u een `Data Protection Officer' (functionaris voor gegevensbescherming (DPO)) aanstellen. Een DPO kan verplicht zijn om te kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving. Deze functionaris is vooral van cruciaal belang bij het ontwikkelen van een handelsmerk dat bekend staat als zeer betrouwbaar.

Onder de AVG is een DPO een belangrijke functie binnen uw organisatie. Hij of zij is verantwoordelijk voor de integratie van privacy binnen de reguliere bedrijfsvoering. Afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens die door uw organisatie worden verwerkt en de volwassenheid van uw privacy management, biedt het extern inhuren van een DPO voordelen qua flexibiliteit, aanwezigheid op afroep en de juiste ervaring. KPMG beschikt over geschikte mensen die als externe DPO functioneren. Een dienstverlening die wij DPO as a Service noemen.

Samen uw privacyvraagstukken oplossen

DPO as a Service van KPMG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hij of zij is de spin in het web van uw organisatie. Dit maakt het eenvoudiger om de privacyrisico's van uw organisatie te beoordelen en om via effectieve controles te bepalen hoe deze risico's te beperken.

Netwerk van experts

De DPO brengt eerdere ervaring met zich mee. Meestal hebben DPO's ervaring in een specifieke sector of bij organisaties van een vergelijkbare omvang. De DPO is daarnaast ook verbonden met een netwerk van experts. Deskundigen op het gebied van cyberbeveiliging, cloudbeveiliging, juridische zaken of softwareontwikkeling bewijzen dat ze nuttig zijn in die gevallen waarin uw organisatie specifiek advies vereist.

Privacybewustzijn vergroten en werknemers motiveren

De DPO kan het bewustzijn voor privacy vergroten en werknemers motiveren om hun manier van werken waar nodig aan te passen. De DPO bevindt zich in het centrum van privacyactiviteiten in de perfecte positie om de vereiste verandering binnen uw organisatie te realiseren. En om werknemers en afdelingen te adviseren over nieuwe manieren van werken.

Daarom KPMG

  • Uw organisatie wordt vanuit de AVG-wetgeving verplicht om een Data Privacy Officer aan te stellen, maar een eigen DPO gaat te ver. De DPO as a Service van KPMG kan dan een oplossing bieden. 
  • Netwerk van experts - als spin in het web en met toegang tot een breed netwerk van experts is een DPO van cruciaal belang bij het opbouwen van een zeer betrouwbaar merk door middel van betrouwbare privacy.
  • Verandering - het inhuren van een DPO helpt uw organisatie om de vereiste verandering te realiseren.

Neem contact op met onze specialisten

Chantal Rademaker de Ridder

Partner, Cyber Security

KPMG Nederland

Neem contact met ons op