Testen van uw security doet u met een reden: u wilt de zwakke plekken in uw organisatie in kaart hebben én weten welke maatregelen nodig zijn om weerbaarder te zijn. Zodat u voorbereid bent op een grote verscheidenheid aan cyberincidenten, van storingen door malware tot grote hacks. Bij ons vertrouwt u op een bewezen en brede aanpak.

Vertrouwd en compliant testen

U laat natuurlijk niet zomaar iedereen uw systemen doorzoeken en testen uitvoeren. Zeker niet uw productieomgeving. Dat laat u alleen doen door een trusted party die met wereldwijd ontwikkelde technieken op een veilige maar diepgaande manier haar testwerkzaamheden verricht. Zo zorgt u dat tijdens het testen ook de achterdeur goed dicht blijft, én u zeker weet dat met een expertise die verder gaat dan tools alleen naar uw omgeving wordt gekeken. KPMG is zo’n trusted party.

  • Penetratietesten: gecontroleerd inbreken
    Met penetratietesten gebruiken we de kwetsbaarheden die we in uw systemen detecteren – of die u hebt aangewezen – om bij u in te breken. Doordat wij onze eigen systemen van diverse extra veiligheidsmaatregelen voorzien, weet u zeker dat onze penetratietest op een verantwoorde en gecontroleerde manier verloopt.
  • Social engineering assessment: menselijke zwakheden in kaart
    Met een social engineering assessment testen we de menselijke kant van uw cyber security. We onderzoeken bijvoorbeeld hoeveel medewerkers in een nep-phishingmail trappen. Of dat onbekenden onopgemerkt uw kantoor of fabriekslocatie kunnen betreden. En we testen hoever de impact reikt. Zo ziet u waar de grootste kwetsbaarheden in uw organisatie zich bevinden.

Wat het u oplevert

  • Een helder rapport van de gevonden kwetsbaarheden, met aanbevelingen voor oplossingen en maatregelen.
  • De geruststellende zekerheid dat u weet waar uw risico’s zitten en wat u eraan kunt doen.
  • Voor uw toezichthouder of auditor een helder overzicht, inclusief een roadmap voor het vervolg.