• 1000

Tijdens een weerbaarheidstest wordt er niet gekeken naar enkel één systeem of omgeving. Echte aanvallers beperken zich hier namelijk ook niet toe. Wij testen uw resilience met een aanvalssimulatie: we doen gericht onderzoek naar realistische scenario’s die mogelijk kunnen leiden tot toegang tot de voor u waardevolle gegevens. Dit noemen we redteaming. Anders dan andere securitytesten, die meer in de breedte werken, duiken we met redteaming echt de diepte in. 

Vertrouwd en compliant testen

Met redteaming laat u een team experts diep de systemen van uw organisatie in gaan, volgens een van tevoren gedefinieerd scenario. Dat vraagt om een trusted party die de eigen security volledig op orde heeft. Zodat tijdens het testen ook de achterdeur goed dicht blijft. En u zeker weet dat uw operatie én uw compliance geen moment in gevaar komen. KPMG is zo’n trusted party.

Onder de radar

Voor een geslaagde redteamingtest is slechts een klein groepje mensen – het red team – op de hoogte, voor alle andere betrokken collega’s is het een verrassing. Op deze manier kunnen de werkelijke weerbaarheid en reactie van uw organisatie getest worden. Het red team gaat proberen óf het mogelijk is om bij waardevolle gegevens te komen. Ze testen hoe snel en hoe goed uw organisatie reageert op het uitgedachte scenario. Doordat ze onder de radar opereren, krijgt u een realistisch beeld van de gevolgen van een cyberincident voor uw organisatie en uw operatie. En van uw veerkracht.

Wat het u oplevert

  • Een helder rapport van de gevonden kwetsbaarheden, met aanbevelingen voor oplossingen en maatregelen.
  • Up-to-date inzicht in de detectie, alertheid en het reactievermogen van uw organisatie bij een cyberaanval of -incident.
  • Een integere en adequate aanpak van kwetsbare punten, met bijvoorbeeld workshops voor bewustwording van medewerkers.
  • Ook voor organisaties met extra gevoelige processen, zoals politie of energiebedrijven. Een aantal teamleden is bijvoorbeeld AIVD-gescreend.