close
Share with your friends
Crisis Management

Crisis Management

Crisis Management

Door de toenemende globalisering en connectiviteit worden organisaties continu geconfronteerd met een groot aantal interne als externe ongeregeldheden die invloed hebben op de bedrijfsvoering. Sommige ongeregeldheden zijn vooraf inzichtelijk, kunnen daardoor gemonitord worden en tijdig worden aangepakt. Echter zijn er steeds vaker gebeurtenissen waarop het moeilijk te anticiperen is. Is uw organisatie in staat om adequaat te reageren op onvoorspelbare ongeregeldheden? Crisissen kunnen zich onverwacht voor doen, hebben invloed op de organisatie en het behalen van doelstellingen. Dit kan leiden tot grote financiële verliezen of reputatieschade. Vanwege het abrupte karakter van een crisis en de mogelijke impact hiervan op de winstgevendheid van organisaties, is het van essentieel belang voor bedrijven om zich voor te bereiden op een mogelijke crisis situatie. KPMG helpt organisatie met het beantwoorden van de volgende complexe vragen.

  • Is mijn organisatie voorbereid op een crisis?
  • Heeft mijn organisatie zicht op potentiële risico’s?
  • Denkt mijn organisatie outside-of-the-box aangaande de risico’s en de reactie hierop?
  • Heeft mijn organisatie duidelijke protocollen voor besluitvorming en verantwoordelijkheden?
  • Heeft mijn organisatie de juiste aanpak voor crisismanagement vastgelegd?
  • Heeft mijn organisatie de juiste resources en adviseurs beschikbaar in tijden van crisis?

Effectieve crisis planning en de reactie die daaruit voortvloeit, beperken de verstoring binnen de bedrijfsvoering en de bijkomende kosten van een crisis. KPMG helpt uw organisatie met het verbeteren van strategische en tactische inzichten en vaardigheden op het gebied van crisismanagement. Hierdoor is uw organisatie in staat de continuïteit te waarborgen door passend en doeltreffend te acteren op crisissituaties.