close
Share with your friends

Knelpunten voorkomen en waarde toevoegen

Organisaties besteden doorgaans (te) weinig tijd aan het maken van een ERP-strategie en roadmap. ERP projecten worden gestart zonder gedragen, gezamenlijke visie hoe het toekomstig ERP-landschap er uit zou moeten zien, op welke wijze deze transformatie zal moeten plaatsvinden en welke voordelen het zal gaan brengen voor business en IT. Dit is een gemiste kans want daardoor lopen organisaties later in een ERP-traject tegen allerlei knelpunten aan en/of de ERP-transformatie brengt simpelweg niet de meerwaarde voor business en IT. Een goed doordachte strategie en bijbehorende roadmap is allesbepalend voor het al dan niet slagen van een ERP-transformatie.

Keuzes maken

De adviseurs van KPMG helpen u de visie en verwachtingen op één lijn te krijgen, na te denken over uw bedrijfsdoelstellingen en fundamentele keuzes te maken. Daarbij valt te denken aan:

 • Waar wil ik over 5 jaar staan met mijn bedrijf en welke technologie is daarbij nodig?
 • In welke mate is mijn ERP-transformatie ook een business transformatie?
 • Hoe ziet het ideale ERP-landschap van mijn totale organisaties eruit? Is het verstandig om over te gaan op één ERP-systeem voor de hele organisatie of toch per Business Unit?
 • Wanneer schakel ik om naar SAP S4/HANA en hoe pak ik dat aan?
 • Hoe bereik ik dat alle stakeholders achter de veranderingen staan?
 • Ga ik wel of niet over naar de Cloud of kies ik voor een hybride oplossing?
 • Investeer ik in mijn bestaande ERP-landschap of ga ik vernieuwen?
 • Welke innovaties wil ik meenemen als onderdeel van mijn ERP-transformatie?

Haal meer waarde uit uw ERP-systeem

Een ERP-strategie en roadmap staan niet los op zichzelf, maar ondersteunen de realisatie van uw (toekomstige) bedrijfsstrategie en de verwachte voordelen voor business en IT. Het helpt u meer waarde te halen uit uw ERP-systemen. Door scherp te zijn in het voortraject voorkomt u dat u tijdens de implementatie voor verrassingen komt te staan.  

Onafhankelijk advies

KPMG heeft kennis en inzicht in de nieuwste ERP-ontwikkelingen, waaronder SAP en Microsoft, en adviseert dagelijks over complexe, strategische vraagstukken. Dat doen we zowel voor Nederlandse organisaties als voor grote multinationals in uiteenlopende sectoren. Ons multidisciplinaire team van experts is onafhankelijk in advisering over kosten, roadmaps en IT-partners en hanteert een pragmatische aanpak - binnen budget en deadline.

Aangezien een ERP-systeem essentieel is voor uw bedrijfsvoering betrekken we altijd IT, business én de stakeholders bij het formuleren van een strategie. Dankzij jarenlange ervaring weten we waar een succesvolle strategie en roadmap aan moeten voldoen, herkennen wij knelpunten binnen uw organisatie en bieden wij de structuur die nodig is voor een ERP-transformatie. Voor veel klanten zijn een ERP-strategie en roadmap een eyeopener.  

Bent u klaar voor de volgende stap in uw ERP-transitie?

Veel organisaties staan op het punt hun ERP-landschap te transformeren. Soms is deze transformatie puur IT gericht, meestal is er ook een business component in meegenomen, maar altijd is de transformatie gericht op het verkrijgen van meerwaarde uit ERP.

Tegelijkertijd zien we dat organisaties moeite hebben om beslissingen te nemen rondom een ERP transformatie. Ze raken verstrikt in de grote hoeveelheid informatie, er moet rekening worden gehouden met de visies van de diverse belanghebbenden en vaak mist er simpelweg een goede structuur om te komen tot een plan dat niet alleen werkt, maar ook brede acceptatie heeft in de organisatie.

Dit is waar de KPMG ERP-Strategie sessie u meer richting kan geven met betrekking tot een ERP-transformatie.

Als u meerdere van onderstaande onderwerpen herkent, dan is een KPMG ERP-Strategie sessie aan te raden:

 • Harmoniseren en standaardiseren van processen
 •  ‘Verplichte’ migratie van SAP S/4HANA voor 2027
 • Integratie/separatie van bedrijfsonderdelen
 • Definiëren van een businesscase/verandercase
 • One Company-strategie en globale ERP-templates
 • Digitalisering van supply chain en financiële functie
 • Definiëren van een overkoepelende roadmap en plan
 • Migratiekeuze voor greenfield, bluefield of brownfield

Neem contact op met onze specialisten

Bram Coolen
Partner Enterprise Solutions

Gerben de Roest
Partner Enterprise Solutions, SAP

Joop van Es
Partner Enterprise Solutions, SAP

Colin Hanekamp
Partner Enterprise Solutions, Microsoft    

Gerelateerde artikelen