close
Share with your friends

De COVID-19-situatie: veel uitdagingen en onzekerheden voor bedrijven

COVID-19 heeft een grote impact op de huidige wereld en ontwikkelingen van bedrijven, maar kenmerkt zich vooral door onzekerheid – op zowel de korte als op de lange termijn. Om de huidige storm te doorstaan en succesvol de toekomst tegemoet te kunnen treden, vergroot een integrale benadering van de huidige COVID-uitdagingen de kans op succes en een duurzaam herstel. Een combinatie van diepgaand begrip van en grip op de (korte termijn) financiële positie, ontwikkelingen en een continue antenne om in te spelen op de dynamische marktontwikkelingen en de realiteit post-COVID is hiervoor essentieel.

KPMG Transformation, Turnaround & Restructuring (TTR) Services biedt vanuit een multidisciplinair team integrale ondersteuning aan ondernemingen en overige stakeholders bij de uitdagingen als gevolg van COVID-19. 

Grip op de liquiditeit en winstgevendheid

Als gevolg van de coronasituatie zijn veel bedrijven in een paar maanden tijd geconfronteerd met het wegvallen van (grote) delen van hun omzet, terwijl de kosten hetzelfde blijven. Als gevolg daarvan dienen de verwachtingen en bestaande begrotingen voor het komende jaar vaak materieel te worden aangepast. De situatie heeft in veel gevallen geleid tot forse druk op de winstgevendheid van ondernemingen en, nog belangrijker op de korte termijn, druk en spanning op de liquiditeitspositie van bedrijven.  Het korte tijdsbestek waarin deze veranderingen zich onverwacht hebben voorgedaan, de economische impact hiervan op mondiaal en nationaal niveau en de onzekerheid over het vervolg en herstel maken de huidige situatie uniek.  

Maatregelen voor en door ondernemingen

Vanuit de overheid en instituten zoals banken zijn er in korte tijd steunmaatregelen opgezet om verlichting aan bedrijven te bieden. Voorbeelden zijn de NOW-regeling, fiscale maatregelen en mogelijkheden tot uitstel van betalingsverplichtingen. Deze maatregelen bieden bedrijven lucht maar zullen eindig zijn en de uitgestelde verplichtingen zullen op een gegeven moment wel voldaan moeten worden. Daarnaast zullen veel partijen ondanks de steun niet kunnen voldoen aan de afspraken met hun bank(en) en daarover in gesprek moeten gaan. 

Ondernemingen dienen vanuit een liquiditeitsperspectief daarnaast ook te kijken naar operationele maatregelen welke op relatief korte termijn kunnen worden geëffectueerd. Te denken valt aan maatregelen ten aanzien van de kosten, het werkkapitaal en investeringen. Verdere liquiditeitssteun, al of niet ter overbrugging, kan mogelijk gevonden worden bij aandeelhouders of andere partijen. 

Echter, naast het kortetermijnperspectief dient het management zicht ook te bezinnen op de strategie en richting van de onderneming op de langere termijn post-COVID om zodoende zo goed mogelijk gepositioneerd te zijn voor een duurzaam herstel en terugkeer naar winstgevendheid. Kortom, de huidige situatie vraagt veel en in een korte tijd van ondernemingen, hun bestuurders en hun stakeholders. 

KPMG biedt ondersteuning bij herstructureringsprocessen

KPMG TTR ondersteunt zijn klanten in alle fasen van een herstructureringsproces of crisis, van conceptontwerp tot implementatie. Wij bieden u een multidisciplinair team met de juiste combinatie van ervaren specialisten op het gebied van Financiële herstructurering, Operationele reorganisatie en prestatieverbetering en Strategische heroriëntatie en positionering.

De focus ligt op het Cash, Operating en Business-model van de onderneming zoals verder uitgewerkt in bijgaand overzicht. Deze expertises worden waar nodig verder ondersteund door specialisten op het gebied van waarderingsvraagstukken, M&A-advisering en juridisch & fiscaal advies.

TTR

Onze aanpak is altijd afgestemd op uw individuele situatie en wensen en op die basis stellen wij ons team ook samen. In deze COVID-19-situatie kunnen we u ondersteunen bij het herzien en aanpassen van uw bedrijfsstrategie, het verbeteren van uw operationele en financiële prestaties en het versterken van uw relaties met alle betrokken belanghebbenden.

Ervaren specialisten en wereldwijd actief

KPMG TTR maakt deel uit van een brede adviespraktijk die bestaat uit meer dan 1.250 professionals in Nederland en 87.000 wereldwijd. Waar nodig betrekken wij collega’s uit andere disciplines om u zo goed mogelijk te ondersteunen. De herstructureringspraktijk van KPMG telt wereldwijd 1.500 mannen en vrouwen; specialisten met diepgaande expertise. Als onderdeel van het internationale KPMG-netwerk werken wij actief samen met onze internationale collega’s als de situatie daar om vraagt. Ons multidisciplinaire TTR-team levert resultaatgerichte oplossingen om waarde te beschermen, te creëren en te maximaliseren in alle stadia van een bedrijfscrisis, van conceptontwikkeling tot implementatie.

Neem contact op met onze specialisten