In deze snel veranderende wereld staat elke onderneming voor uitdagingen. Een stap in de verkeerde richting kan een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsprestaties en de bedrijfswaarde. KPMG’s geïntegreerde team van specialisten ondersteunt u in moeilijke tijden. 

Alles over het verbeteren van uw liquiditeitspositie en operationele performance bij een turnaround

Om operationele en financiële uitdagingen het hoofd te bieden en de prestaties te verbeteren, is het zaak om uw kas- en liquiditeitsposities snel te stabiliseren en een realistisch beeld te krijgen van de huidige opties. Het blijft voor bestuurders lastig een ondermaats presterende organisatie te stabiliseren door kansen voor strategische, operationele, organisatorische en financiële veranderingen te identificeren en uit te voeren. 

Ons geïntegreerde team van specialisten helpt u zich te concentreren op de belangrijkste vragen met betrekking tot de kritieke stadia van verandermanagement:

 • Optie-identificatie: Hoe kan ik snel en effectief mijn opties beoordelen?
 • Stabilisatie: Hoe kan ik de onderneming stabiliseren en de financiële positie beoordelen?
 • Transformatiestrategie: Wat zijn de financiële opbrengsten van de verschillende opties?
 • Uitvoering: Hoe zorg ik voor volledige oplevering van het turnaroundplan?
 • Waarderealisatie: Welke risico's en kosten zijn verbonden aan elk traject, inclusief calamiteitenplannen?

Waarde behouden en stakeholders managen bij een financiële herstructurering

Wanneer een bedrijf financiële moeilijkheden ondervindt, zoeken stakeholders vaak naar aanvullende informatie of middelen om hun vertrouwen te herstellen. Het is vaak lastig te peilen wat de informatiebehoeften van kredietnemers, kredietverstrekkers en aandeelhouders zijn. Daarnaast verwachten zij specifieke inzichten in de financiële positie van uw organisatie.  

Terwijl u door een bedrijfsherstructurering navigeert om duurzame, operationele en financiële veranderingen te bewerkstelligen, helpt ons geïntegreerde team van specialisten u om focus te behouden op de belangrijkste vragen:

 • Beoordeling en stabilisatie van situatie: Heb ik voldoende liquiditeit om te kunnen blijven opereren?
 • Beoordeling van opties: Weet ik wat er mis is gegaan en hoe ik dit kan oplossen?
 • Stakeholderonderhandelingen: Hoe houd ik iedereen betrokken bij de onderhandelingen?
 • Ontwikkeling van oplossingen: Welke duurzame kapitaalstructuur biedt de meeste kans op succes?
 • Implementatie: Hoe kan ik alle standpunten van de belanghebbenden op elkaar afstemmen om de nieuwe kapitaalstructuur te implementeren?
 • Doorlopende monitoring: Hoe zorg ik ervoor dat het bedrijf wordt ondersteund tijdens het herstel?

Direct hulp bij restructuringvraagstukken

Voor welke uitdaging uw bedrijf ook staat, onze dienstverlening is erop gericht u zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze ondersteuning kan onder andere bestaan uit een van onderstaande diensten – uw wensen zijn daarbij leidend:

 • Turnaroundondersteuning

Doel: het winstgevend en kasstroompositief maken van een verlieslatende en kasstroomnegatieve bedrijfsvoering

 • Financiële herstructurering ondersteuning

Doel: het aanpassen van de kapitaalstructuur als platform voor operationeel en financieel herstel, in overleg met alle betrokken stakeholders

 • Liquiditeitsmanagement

Doel: het verbeteren van de liquiditeitspositie van het bedrijf door middel van inzicht in, en grip en sturing op kortetermijnkasstromen

 • Independent Business Review (IBR)

Doel: het opstellen van een onafhankelijk oordeel ten aanzien van de onderneming door het in kaart brengen van de situatie (financieel, operationeel en/of strategisch) en het uiteenzetten van de beschikbare opties voor de betrokken stakeholders

 • Financial Quick Scan

Doel: het op hoofdlijnen beoordelen van de positie van de onderneming op het gebied van vermogen, performance en/of kasstromen

Doel: het opstellen van een door de onderneming en (voldoende) crediteuren gesteund wettelijk plan ten aanzien van aanpassingen in de kapitaal- en operationele structuur

 • Insolventieondersteuning

Doel: het behoud van zo veel mogelijk regie en waarde als een insolventieproces onvermijdelijk is  

Neem contact op met onze specialisten

Lourens van der Zijl

Director en Head of Restructuring 
KPMG Nederland
vanderzijl.lourens@kpmg.nl

Marcel Groenendijk

Partner Corporate Finance
KPMG Nederland
groenendijk.marcel@kpmg.nl

Relevante artikelen en blogs